Rodenborch-College

Rietpad 4 5245 PE Rosmalen

 • Schoolfoto van Rodenborch-College
 • Schoolfoto van Rodenborch-College
 • Schoolfoto van Rodenborch-College
 • Schoolfoto van Rodenborch-College

Profielkeuze

Toelichting van de school

We vinden het erg belangrijk dat de persoonlijke ontwikkeling van onze leerlingen in alle opzichten tot volle wasdom komt. We zien het dan ook als onze taak om de unieke talenten en de sterke punten van onze leerlingen te herkennen en te ontwikkelen. Alle profielen worden op onze school aangeboden en er zijn ook combinaties mogelijk. Samen kijken we met welk profiel de sterke kanten van een leerling het beste tot hun recht komen.

Wij besteden als school ook veel aandacht aan loopbaanoriëntatie en het beroepskeuzetraject. Daarbij staat de doorstroom van de leerlingen steeds centraal; met het oog gericht op het vervolgonderwijs en uiteindelijk op de arbeidsmarkt.

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

De school kiest voor een duidelijk onderwijskundig profiel, waarbinnen talentontwikkeling centraal staat en leerlingen leren om passende keuzes te maken. Dit doen we in een veilige leer- en leefomgeving. We verankeren betekenisvol onderwijs in de Rosmalense gemeenschap en de samenleving.   

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In het zorgplan komen onder andere de volgende onderwerpen aan bod:

 • Visie op de zorg
 • Schema interne zorgstructuur
 • Leerlingbegeleiding op het Rodenborch-College
 • Basiszorg in de klas
 • Basiszorg op schoolniveau
 • Bovenschoolse zorg
 • Functies en taken binnen de begeleiding
 • Dyslexie protocol

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven