Norbertus Gertrudis Lyceum

Lyceumlaan 10 4702 XG Roosendaal

  • Schoolfoto van Norbertus Gertrudis Lyceum
  • Schoolfoto van Norbertus Gertrudis Lyceum
  • Schoolfoto van Norbertus Gertrudis Lyceum
  • Schoolfoto van Norbertus Gertrudis Lyceum
  • Schoolfoto van Norbertus Gertrudis Lyceum

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

In het voorjaar van 2021 hebben de leerlingen van de Norbertus Gertrudis Lyceum deelgenomen aan het jaarlijkse leerlingtevredenheidsonderzoek.

De resultaten worden weergegeven voor de hele school (School) en uitgesplitst naar onderwijssoort:

  • brj geeft de tevredenheid weer van de leerlingen in de havo/vwo klassen van het eerste leerjaar.
  • havo geeft de tevredenheid weer van de leerlingen in het 3e tot en met het 5e leerjaar.
  • vwo geeft de tevredenheid weer van de leerlingen in het 1e tot en met het 6e leerjaar.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2020-2021?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Elk voorjaar wordt bij de leerlingen van zowel havo als vwo de jaarlijkse vragenlijst over sociale veiligheid afgenomen. De resultaten liggen onder het landelijke gemiddelde. Samen met leerlingen wordt onderzocht waarom onze score achterblijft en wat we hieraan kunnen doen.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Dit onderzoek is in het voorjaar van 2020 gehouden onder de ouders/verzorgers van leerlingen uit alle onderwijssoorten van het Norbertus Gertrudis Lyceum.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
8,0

Terug naar boven