Norbertus Gertrudis Lyceum

Lyceumlaan 10 4702 XG Roosendaal

  • Schoolfoto van Norbertus Gertrudis Lyceum
  • Schoolfoto van Norbertus Gertrudis Lyceum
  • Schoolfoto van Norbertus Gertrudis Lyceum
  • Schoolfoto van Norbertus Gertrudis Lyceum
  • Schoolfoto van Norbertus Gertrudis Lyceum

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Goed onderwijs en oog voor talentontwikkeling zorgen volgens de Inspectie op het Norbertus Gertrudis Lyceum voor voldoende door- en uitstroomgegevens. Zorgvuldige determinatie in de onderbouw en een goed begeleid keuzetraject in de bovenbouw vormen een verdere waarborg voor deze waardering.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Goed onderwijs leidt tot een waardevol diploma.Dat goede onderwijs, oog voor talenten en een grote rol voor de mentor en de afdelingscoördinator zorgen ervoor dat iedere leerling in beeld is. Goede leerlingen krijgen extra uitdaging. Wie extra ondersteuning nodig heeft, kan een beroep doen op een uitgekiend netwerk van professionele ondersteuning.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De gemiddelde cijfers van het centraal examen liggen op het Norbertus Gertrudis Lyceum op havo en vwo gelijk aan het landelijk gemiddelde.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Vrijwel alle leerlingen van het Norbertus Gertrudis Lyceum stromen na hun diploma door naar hbo of universiteit. Dat stemt tot tevredenheid. Zorgvuldige determinatie in de onderbouw en een goed begeleid keuzetraject in de bovenbouw leiden dan ook tot een weloverwogen keuze voor een vervolgopleiding. Het Norbertus Gertrudis Lyceum streeft ernaar, dat haar leerlingen zoveel mogelijk doorstromen naar de vervolgopleiding op universiteit of hogeschool die het meest recht doet aan hun talent en diploma.

Wat doen leerlingen direct na het examen
Weergave Vervolg onderwijs direct na het examen

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De onderwijsresultaten volgens de inspectie laten zien dat de Norbertus Gertrudis Mavo op alle onderdelen ruim boven het landelijk gemiddelde scoort. 

Elke vier jaar worden een aantal scholen van het OMO- bestuur onderzocht en beoordeeld. Er is daarom niet altijd een recent oordeel per school beschikbaar. Voor de Norbertus Gertrudis Mavo wordt door de inspectie momenteel geen eindoordeel gegeven omdat de school recent niet uitgebreid is onderzocht. 

Terug naar boven