Norbertus Gertrudis Lyceum

Lyceumlaan 10 4702 XG Roosendaal

 • Schoolfoto van Norbertus Gertrudis Lyceum
 • Schoolfoto van Norbertus Gertrudis Lyceum
 • Schoolfoto van Norbertus Gertrudis Lyceum
 • Schoolfoto van Norbertus Gertrudis Lyceum
 • Schoolfoto van Norbertus Gertrudis Lyceum

Profielkeuze

Toelichting van de school

Talent moet tot zijn recht komen, ook na het behalen van het diploma. Een passend profiel is een voorwaarde voor later succes. Na een zorgvuldig keuzetraject bepaalt de leerling, daarin bijgestaan door decaan, mentor en vakdocenten, zijn ideale profiel- en vakkenkeuze. Ontplooiing van talent speelt in dat keuzeproces de hoofdrol, maar een brede opleiding en goede toekomst perspectieven zijn minstens zo belangrijk.

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het Norbertus Gertrudis Lyceum, onderdeel van de Scholengroep Tongerlo, heeft de ambitie over enkele jaren het predicaat ‘excellente school’ te verwerven. De school heeft de volgende visie op goed onderwijs.

Goed onderwijs is afgestemd op het talent van de leerling. Uitdagend en betrokken onderwijs en een vertrouwensband tussen docent en leerling leiden tot een diploma op het hoogst haalbare niveau. Goed onderwijs is dus altijd onderwijs op maat: met oog voor de kansen en uitdagingen van iedere leerling.

Goed onderwijs is ook het aanleren van vaardigheden waarmee een leerling zijn weg kan vinden in het vervolgonderwijs, in het werk en in de omgang met andere mensen. Een brede en maatschappelijke vorming in internationale context is de weg daartoe. Leren samenwerken, creatief denken,van elkaar leren, ondernemerschapszin ontwikkelen: het Norbertus Gertrudis Lyceum is overtuigd van de waarde van die 21ste-eeuwse vaardigheden.

Goed onderwijs vraagt goede docenten. Docenten op het Norbertuscollege houden hun vakkennis actief op peil en denken na over modern,effectief en gedifferentieerd onderwijs. Studiedagen, professionele leergemeenschappen en docentonderzoek in de academische opleidingsschool (in samenwerking met de Universiteit Tilburg) zorgen voor een lerende school en docenten die het goede voorbeeld geven. In de klas leren docenten en leerlingen ook van elkaar.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Elke leerling met havo-/vwo-capaciteiten is welkom op het Norbertus Gertrudis Lyceum. Goede leerlingen krijgen extra uitdaging. Wie extra ondersteuning nodig heeft, kan een beroep doen op een uitgekiend netwerk van professionele ondersteuning. Het mentorprogramma is een belangrijk onderdeel van de basisondersteuning van leerlingen. De mentor is het aanspreekpunt voor ouders en leerlingen. Hij of zij volgt de schoolprestaties en het welbevinden van de leerling en de klas nauwgezet. In de mentorlessen komen allerlei schoolse vaardigheden aan bod. Zo is er veel aandacht voor studievaardigheden en sociale vaardigheid. Planning, motivatie en reflectie zijn kernbegrippen in de begeleiding. Het mentorprogramma groeit met de leerling mee: van geleide instructie in de onderbouw naar coaching en sparring in de bovenbouw. Leerlingen worden zich, dankzij dit programma, steeds bewuster van hun eigen (effectiefste) manier van leren. Zo zijn ze in staat hun talent optimaal te ontwikkelen, ook en vooral met het oog op hun toekomst. Naast deze basisondersteuning biedt het Norbertus Gertrudis Lyceum ook vele vormen van extra ondersteuning om schooluitval of afstroom naar een lagere afdeling voor te zijn:

 • Motorische remedial teaching (klas 1)
 • Faalangstreductietraining (klas 1 en 2)
 • Remedial teaching (klas 1 en 2)
 • Remediale hulp (klas 1 t/m 3)
 • Leerstijlenbegeleiding (bovenbouw)
 • Examenvreestraining (examenklassen)
 • Counseling (alle klassen)

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven