Norbertus Gertrudis Mavo

Vincentiusstraat 53 4701 LN Roosendaal

  • Schoolfoto van Norbertus Gertrudis Mavo
  • Schoolfoto van Norbertus Gertrudis Mavo
  • Schoolfoto van Norbertus Gertrudis Mavo
  • Schoolfoto van Norbertus Gertrudis Mavo
  • Schoolfoto van Norbertus Gertrudis Mavo

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De basisschool adviseert welke brugklas het meest past bij elk kind. We volgen dit advies op, we streven er naar dat leerlingen zo snel mogelijk op het niveau zitten dat hen uitdaagt. De mentor volgt de vorderingen van de leerlingen en bespreekt deze met leerlingen en ouders. 

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Onze belangrijkste taak is leerlingen opleiden voor het hoogst haalbare diploma. We bieden een groot aantal examenvakken, zodat elke leerling de vakken kan volgen waar in hij het meest talentvol is. We staan bekend om onze goede sfeer en begeleiding. Leerlingen krijgen volop de kans hun talenten te leren kennen en te ontplooien. Voor leerlingen die meer uitdaging zoeken, bieden we extra programma’s op maat. Leerlingen sluiten hun schoolcarrière af met een centraal examen. Om hen hier optimaal op voor te bereiden, organiseren we examentraining voor alle examenvakken.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die hebben deelgenomen aan het centraal examen. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2021-2022?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Onze mavo leerlingen vervolgen hun opleiding op mbo 4-niveau of stromen door naar 4 havo.  Samen met de mentor of coach en de schooldecaan kiezen leerlingen het vakkenpakket dat zij nodig hebben en dat bij hen past. Daarna maken ze een weloverwogen keuze voor hun vervolgopleiding. We zorgen ervoor dat ze zich tijdig inschrijven en meedoen aan matchingsprocedures.

Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2020-2021

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De onderwijsresultaten volgens de inspectie laten zien dat de Norbertus Gertrudis Mavo op alle onderdelen ruim boven het landelijk gemiddelde scoort. 

Elke vier jaar worden een aantal scholen van het OMO- bestuur onderzocht en beoordeeld. Er is daarom niet altijd een recent oordeel per school beschikbaar. Voor de Norbertus Gertrudis Mavo wordt door de inspectie momenteel geen eindoordeel gegeven omdat de school recent niet uitgebreid is onderzocht. 

Terug naar boven