Norbertus Gertrudis Mavo

Bovendonk 115 4707 ZH Roosendaal

  • Schoolfoto van Norbertus Gertrudis Mavo
  • Schoolfoto van Norbertus Gertrudis Mavo
  • Schoolfoto van Norbertus Gertrudis Mavo
  • Schoolfoto van Norbertus Gertrudis Mavo
  • Schoolfoto van Norbertus Gertrudis Mavo

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De basisschool adviseert welke brugklas het meest past bij elk kind. We volgen dit advies op, we streven er naar dat leerlingen zo snel mogelijk op het niveau zitten dat hen uitdaagt. De mentor volgt de vorderingen van de leerlingen en bespreekt deze met leerlingen en ouders. 

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

Onze belangrijkste taak is leerlingen opleiden voor het hoogst haalbare diploma. We bieden een groot aantal examenvakken, zodat elke leerling de vakken kan volgen waar in hij het meest talentvol is. We staan bekend om onze goede sfeer en begeleiding. Leerlingen krijgen volop de kans hun talenten te leren kennen en te ontplooien. Voor leerlingen die meer uitdaging zoeken, bieden we extra programma’s op maat. Leerlingen sluiten hun schoolcarrière af met een centraal examen. Om hen hier optimaal op voor te bereiden, organiseren we examentraining voor alle examenvakken.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De slaag-/zakregeling is de laatste jaren aangescherpt. De 3 kernvakken Nederlands, Engels en wiskunde hebben een speciale positie gekregen. Leerlingen mogen maximaal één 5 halen voor één van deze drie vakken. De eindcijfers van alle centraal examenvakken moeten gemiddeld voldoende zijn. Het is niet langer mogelijk om met een goed schoolexamen en een onvoldoende centraal examen een diploma te halen. Het Gertrudiscollege bereidt leerlingen goed voor op het examen en zorgt ervoor dat het verschil in het cijfer voor het schoolexamen en het centraal examen kleiner is dan 0,5 op schoolniveau.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Onze mavo leerlingen vervolgen hun opleiding op mbo 4-niveau of stromen door naar 4 havo, de havisten gaan naar het hbo, de vwo’ers opteren voor de universiteit. Samen met de mentor of coach en de schooldecaan kiezen leerlingen het vakkenpakket dat zij nodig hebben en dat bij hen past. Daarna maken ze een weloverwogen keuze voor hun vervolgopleiding. We zorgen ervoor dat ze zich tijdig inschrijven en meedoen aan matchingsprocedures.

Wat doen leerlingen direct na het examen
Weergave Vervolg onderwijs direct na het examen

Bron

Wat doen leerlingen die in 2017-2018 examen deden, één jaar na het examen?
Weergave Vervolg onderwijs één jaar na het examen

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie is tevreden over de kwaliteit van het onderwijs op het Gertrudiscollege. We leveren veel maatwerk en bieden veel keuzes. We bespreken de kwaliteit van de lessen en de onderwijsresultaten jaarlijks met alle secties en met individuele docenten. De leerlingenzorg op het Gertrudiscollege is goed georganiseerd en duidelijk voor leerlingen en ouders.

Terug naar boven