Norbertus Gertrudis Mavo

Vincentiusstraat 53 4701 LN Roosendaal

  • Schoolfoto van Norbertus Gertrudis Mavo
  • Schoolfoto van Norbertus Gertrudis Mavo
  • Schoolfoto van Norbertus Gertrudis Mavo
  • Schoolfoto van Norbertus Gertrudis Mavo
  • Schoolfoto van Norbertus Gertrudis Mavo

Profielkeuze

Toelichting van de school

Elke leerling heeft eigen talenten en voorkeuren. We bieden leerlingen daarom een breed vakkenpakket waarin ze examen kunnen doen. We zorgen ervoor dat onze leerlingen zo goed mogelijk voorbereid kunnen starten met de vervolgopleiding van hun keuze.

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

In het Schoolplan 2020-2024 richten we ons op de drie pijlers van onderwijs: kwalificeren, socialiseren en persoonsvorming. Kwalificeren, het opleiden voor het diploma, is onze kerntaak. Onze docenten zijn hier dagelijks mee bezig en zorgen voor een opbouwend onderwijsprogramma. Door socialiseren, het stimuleren van actief wereldburgerschap, worden onze leerlingen zich ervan bewust hoe de wereld eruit ziet en welke bijdrage zij aaneen goede maatschappij kunnen leveren. Persoonsvorming, de persoonlijke ontwikkeling, helpt leerlingen te ontdekken wie ze zijn, welke talenten zijn in huis hebben,welke mogelijkheden zij kunnen benutten. Doel van ons onderwijs is leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun verdere leven en carrière.  We investeren fors in de scholing van stagiaires, startende en ervaren docenten om onze doelen te verwezenlijken.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De Norbertus Gertrudis Mavo heeft al langere tijd een schoolondersteuningsprofiel. In onze basisondersteuning profiteren leerlingen van de ervaring van hun mentor, hun afdelingscoördinator, de counselor, de zorgcoördinator, de decaan en de vertrouwenspersoon. In ons studiehuis vangen we bijvoorbeeld leerlingen op die extra tijd krijgen voor toetsen of een rustige plek nodig hebben. Onze studiehuisbeheerder is een vertrouwde persoon voor hen. Daarnaast bieden we breedteondersteuning aan leerlingen die meer hulp nodig hebben. We maken daarbij reële maatwerk afspraken, die de zorgcoördinator vastlegt. We informerende ouders daar altijd over. We schakelen externe instanties in wanneer de zorgvraag hier aanleiding toe geeft. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan de Begeleider Passend onderwijs.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven