Norbertus Gertrudis Mavo

Bovendonk 115 4707 ZH Roosendaal

Schoolfoto van Norbertus Gertrudis Mavo

In het kort

Toelichting van de school

Leerlingen hebben elkaar nodig om zichzelf te ontwikkelen. Ze komen verder als ze van en met elkaar leren en elkaar ruimte geven om goed samen te leven. We willen onze leerlingen goed onderwijs bieden en eraan bijdragen dat ze zich ontwikkelen tot jonge mensen die stevig in hun schoenen staan en oog voor hun omgeving hebben.

Aan goed onderwijs werken we door onze leerlingen goed voor te bereiden op het diploma vmbo tl of vmbo gl en ervoor te zorgen dat ze goed toegerust aan hun vervolg schoolloopbaan op het middelbaar beroepsonderwijs of het havo beginnen.

We stellen het belang van de leerlingen centraal door leerlinggericht onderwijs te bieden. We werken aan leerlingen die stevig in hun schoenen staan door doorlopend hun vertrouwen in zichzelf te stimuleren en hen de ruimte te bieden om initiatieven te nemen. Maar we leren hen ook dat omgaan met tegen slagen er ook bij hoort.

We streven ernaar dat onze leerlingen zich tot hulpvaardige mensen met oog voor een ander ontwikkelen, maar ook zelfstandig, zelf bewust en verantwoordelijk zijn. Ze kunnen samenwerken en investeren in relaties. Democratische kernwaarden en het daarnaar handelen,aandacht voor duurzaamheid en actief burgerschap vormen de pijlers die ervoor zorgen dat onze leerlingen oog voor hun omgeving hebben.

Kenmerken van de school

  • Onderwijs op maat
  • Ruimte voor eigen keuzes
  • Sfeer en thuisgevoel
  • Verbinding en samenwerking
  • Structuur/kleinschaligheid

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

  • vmbo-(g)t
  • vmbo-(g)t / havo

Bron

Bovenbouw

  • vmbo-(g)t
  • atheneum
  • gymnasium

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

Elke leerling moet zich thuis voelen. Het gebouw kent een overzichtelijke structuur. Leerlingen weten binnen de kortste keren waar ze in ons kleurrijke gebouw moeten zijn en bij welke mensen ze met hun vragen terecht kunnen. Ze hebben als brugklasser hun eigen fietsenstalling en garderobe. We bellen even naar huis als ze het eerste uur gemist worden.

Weergave

Leerlingen
488

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school? Toelichting

Bron

Terug naar boven