OMO sg Tongerlo Da Vinci College

Bovendonk 1 4707 ZH Roosendaal

Schoolfoto van OMO sg Tongerlo Da Vinci College

Schooladvies en plaatsing toelichting

Toelichting van de school

De school neemt als uitgangspunt dat het advies van de basisschool leidend is voor de plaatsing op een bepaalde leerweg.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De doorstroom in de onderbouw ligt net iets boven het landelijke gemiddelde en is stabiel.

In de bovenbouw ligt het doorstroompercentage voor de kaderberoepsgerichte leerlingen hoger dan het landelijke gemiddelde en voor de basisberoepsgerichte leerlingen lager.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw? Toelichting

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw? Toelichting
Weergave

Bron

Slaagpercentage Toelichting

Toelichting van de school

Het slaagpercentage ligt voor vmbo-b boven het landelijke gemiddelde, voor vmbo-k ligt dit net onder het landelijke gemiddelde.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd? Toelichting

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd? Toelichting
Weergave

Bron

Examencijfers toelichting

Toelichting van de school

De gemiddelde cijfers van het centraal- en schoolexamen zijn al jaren stabiel en boven 6,0. Dit stemt tot tevredenheid en komt overeen met de landelijke cijfers.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Diploma's en certificaten praktijkonderwijs

Toelichting van de school

De leerlingen van het praktijkonderwijs worden erg gestimuleerd om hun opleiding af te sluiten met een getuigschrift. Hiervoor zijn meerdere branchecertificaten nodig, waardoor het percentage branchecertificaten op het Da Vinci College in vergelijking met het landelijk gemiddelde zo hoog is.
Hoeveel leerlingen behalen een diploma en/of certificaat?
Weergave

Bron

Na het praktijkonderwijs

Toelichting van de school

De intensieve begeleiding van de leerlingen van het praktijkonderwijs op het Da Vinci College zorgt ervoor dat in vergelijking met het landelijk gemiddelde, procentueel meer leerlingen een vervolg of overige opleiding gaan volgen.
Wat doen de leerlingen na het praktijkonderwijs? toelichting
Weergave

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2017-2018 de school verlieten, één en twee jaar na het praktijkonderwijs? toelichting
Weergave

Bron

Wat zegt de inspectie over de school? Toelichting

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven