OMO sg Tongerlo Da Vinci College

Bovendonk 1 4707 ZH Roosendaal

  • Leren in groepjes en individueel leren wisselen elkaar af.
  • Iedere leerling heeft een eigen Chromebook.
  • Voor de brugklas leerlingen is er een eigen omgeving binnen het schoolgebouw.
  • Praktisch en theoretisch leren gaan hand in hand.
  • In het praktijkonderwijs staat praktisch leren centraal.

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

De school neemt als uitgangspunt dat het advies van de basisschool leidend is voor de plaatsing op een bepaalde leerweg.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De doorstroom in de onderbouw is na een terugval in schooljaar 2018-2019 weer terug op het oude, hoge niveau.

In de bovenbouw laat het doorstroompercentage voor de basisberoepsgerichte leerweg in 2019-2020 een kleine terugval zien. Het doorstroompercentage voor de kaderberoepsgerichte leerweg laat voor het tweede achtereenvolgende schooljaar een stijging zien.


Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

De slagingspercentages van zowel de basisberoepsgerichte leerweg als de kaderberoepsgerichte leerweg liggen boven het landelijk gemiddelde. Beide leerwegen laten de laatste twee schooljaren een stijging van het percentage geslaagde leerlingen zien.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

In schooljaar 2019-2020 is door de Corona-pandemie landelijk geen centraal examen afgenomen.

De gemiddelde cijfers van het centraal- en schoolexamen laten in het voorgaande schooljaar voor zowel de basisberoepsgerichte leerweg als de kaderberoepsgerichte leerweg een stijgende lijn zien.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Onze leerlingen stromen uit naar het mbo niveau 2,3 of 4.

De vmbo-b leerlingen stromen voor het merendeel uit richting niveau 2

De vmbo-k leerlingen stromen uit richting niveau 3 en 4

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Diploma's en certificaten praktijkonderwijs

Toelichting van de school

De leerlingen van het praktijkonderwijs worden gestimuleerd om hun opleiding af te sluiten met een getuigschrift met meerdere branchecertificaten.  Het percentage branchecertificaten op het Da Vinci College is in vergelijking met het landelijk gemiddelde dan ook hoog.
Hoeveel leerlingen behalen een diploma en/of certificaat?
Weergave Diploma's en certificaten

Bron

Na het praktijkonderwijs

Toelichting van de school

De intensieve begeleiding van de leerlingen van het praktijkonderwijs op het Da Vinci College zorgt ervoor dat twee jaar na het verlaten van het praktijkonderwijs ten opzichte van het landelijk gemiddelde, nog veel leerlingen onderwijs volgen.
Wat doen de leerlingen na het praktijkonderwijs?
Weergave Uitstroom, na het praktijkonderwijs

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2017-2018 de school verlieten, één en twee jaar na het praktijkonderwijs?
Weergave Uitstroom, één en twee jaar na het praktijkonderwijs

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De onderwijsresultaten volgens de inspectie laten zien dat het Da Vinci College op alle onderdelen ruim boven het landelijk gemiddelde scoort. 

Elke vier jaar worden een aantal scholen van het OMO- bestuur onderzocht en beoordeeld. Er is daarom niet altijd een recent oordeel per school beschikbaar. Voor het Da Vinci College wordt door de inspectie momenteel geen eindoordeel gegeven omdat de school recent niet uitgebreid is onderzocht. 

Terug naar boven