OMO sg Tongerlo Da Vinci College

Bovendonk 1 4707 ZH Roosendaal

Schoolfoto van OMO sg Tongerlo Da Vinci College

Profielkeuze toelichting

Toelichting van de school

In dit hoofdstuk vindt u gegevens over de profielkeuze van onze leerlingen. In onderstaande grafieken is de verdeling zichtbaar van beroepsgerichte leerlingen vmbo-kaderberoepsgericht en -basisberoepsgericht over de verschillende profielen.

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave

Bron

Het schoolplan Toelichting

In het schoolplan beschrijft de school de onderwijsplannen voor een periode van vier jaar. Je leest er bijvoorbeeld welke manier van lesgeven de school kiest en hoe de kwaliteit van het onderwijs bewaakt en verbeterd wordt. In het document staat ook meer informatie over het personeel op de school.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen Toelichting

Toelichting van de school

De ouders van onze leerlingen verwijzen we graag door naar ons zorgplan en onze schoolgids. Hier staan alle vormen van begeleiding uitgebreid beschreven. Van de leerlingbegeleiding maakt het Da Vinci College veel werk. De school wil zich ontwikkelen tot dé pedagogische school van de regio. Als leerlingen zich thuis voelen op school, het naar hun zin hebben, zich gerespecteerd en veilig voelen, kunnen zij zich optimaal ontwikkelen. In dit ontwikkelingsproces vormen het leren, het kiezen van de juiste schoolloopbaan en de sociaal-emotionele ontwikkeling één geheel. Het beleven van succeservaringen door goede leerprestaties is hierin doorslaggevend. Daarvoor komen leerlingen naar school. Hierin ligt ook de combinatie van leerlingbegeleiding en opbrengstgericht werken.Omdat het leerproces sterk wordt beïnvloed door sociaal-emotionele factoren, besteedt de school veel aandacht aan training op het gebied van sociale vaardigheden. De school beschikt over eigen logopedistes, een orthopedagoog en schoolmaatschappelijk werkers.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven