OMO sg Tongerlo Da Vinci College

Bovendonk 1 4707 ZH Roosendaal

  • Leren in groepjes en individueel leren wisselen elkaar af.
  • Iedere leerling heeft een eigen Chromebook.
  • Voor de brugklas leerlingen is er een eigen omgeving binnen het schoolgebouw.
  • Praktisch en theoretisch leren gaan hand in hand.
  • In het praktijkonderwijs staat praktisch leren centraal.

Profielkeuze

Toelichting van de school

De grafieken laten de verdeling van onze vmbo leerlingen over de verschillende profielen zien.

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

In het schoolplan beschrijft de school de onderwijsplannen voor een periode van vier jaar. Je leest er bijvoorbeeld welke manier van lesgeven de school kiest en hoe de kwaliteit van het onderwijs bewaakt en verbeterd wordt. In het document staat ook meer informatie over het personeel op de school.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In het zorgplan en de schoolgids staan alle vormen van begeleiding uitgebreid beschreven. Van de leerlingbegeleiding maakt het Da Vinci College veel werk. Als leerlingen zich thuis voelen op school, het naar hun zin hebben en zich gerespecteerd en veilig voelen, kunnen zij zich optimaal ontwikkelen. In dit ontwikkelingsproces vormen het leren, het kiezen van de juiste schoolloopbaan en de sociaal-emotionele ontwikkeling één geheel. Het beleven van succeservaringen door goede leerprestaties is hierin doorslaggevend. Omdat het leerproces sterk wordt beïnvloed door sociaal-emotionele factoren, besteedt de school veel aandacht aan training op het gebied van sociale vaardigheden. De school beschikt over eigen logopedistes, een orthopedagoog en schoolmaatschappelijk werkers.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven