ROER College Schöndeln

Heinsbergerweg 184 6045 CK Roermond

  • Leerlingen kunnen tijdens SWITCH-uren kiezen uit veel verschillende activiteiten gericht op onderwijs of talentontwikkeling.
  • ROER College Schöndeln is de enige Cultuurprofielschool in Limburg. We besteden dus extra aandacht aan kunst & cultuur.
  • Het Technasium is een landelijk ontwikkelde formule voor bètatechnisch praktijkonderwijs op havo en vwo.
  • Onze school is gelegen aan de rand van de stad in een bosrijke omgeving nabij de meanderende Roer.
  • Bij dit vak werk je aan uitdagende projecten met als thema bèta, cultuur en bewegen.

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De afkortingen die worden gebruikt betreffen de volgende klassen en/ of groepen: 

Brj. : Is alle brugklassen + de heterogene 2e klassen HAVO/VWO en VMBO-(G)T/HAVO

HAVO : Homogene HAVO-stroom klas 2 t/m klas 5

VMBO : Homogene VMBO stroom klas 2

VMBO-(G)T : Homogene VMBO-(G)T stroom klas 3 + 4 

VWO : Homogene VWO stroom klas 2 t/m 6 

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Onze visie op leren houdt in dat veiligheid een wezenlijke randvoorwaarde is. Als veiligheid niet gegarandeerd is, zullen mensen immers niet leren. Niet laten zien wie zij echt zijn. Creatieve opdrachten laten leerlingen nadenken over de vraag wie zij eigenlijk zijn. Dit bevordert het zelfvertrouwen. Zelfbewuste mensen reageren onbevangen op elkaar en op de omgeving, waardoor veiligheid bevorderd wordt. Wij willen goed leren omgaan met verschillen die tussen mensen nu eenmaal bestaan. Respectvol met elkaar omgaan wordt zo een vanzelfsprekendheid, niet alleen op school en tijdens buitenlesactiviteiten, maar ook in de virtuele wereld die in ons leren een steeds grotere rol zal gaan spelen.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de ouders van leerlingen tevreden zijn over de school. De ouders krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Zo weet de school per onderwerp of het goed gaat of waar het nodig is om zaken te veranderen. Hier zie je hoe tevreden ouders over deze school zijn.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven