ROER College Schöndeln

Heinsbergerweg 184 6045 CK Roermond

  • Schoolfoto van ROER College Schöndeln
  • Schoolfoto van ROER College Schöndeln
  • Schoolfoto van ROER College Schöndeln
  • Schoolfoto van ROER College Schöndeln
  • Schoolfoto van ROER College Schöndeln

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

In het schoolplan beschrijft de school de onderwijsplannen voor een periode van vier jaar. Je leest er bijvoorbeeld welke manier van lesgeven de school kiest en hoe de kwaliteit van het onderwijs bewaakt en verbeterd wordt. In het document staat ook meer informatie over het personeel op de school.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In de visie van ROER COLLEGE Schöndeln staat de leerling en zijn / haar leerproces centraal. Wij verrichten ons werk vanuit het pedagogische uitgangspunt dat iedere leerling het maximale uit zichzelf wil halen. De school is er om dit proces te ondersteunen.
De school is in de eerste plaats een onderwijsinstelling. De kerntaak van de school is het faciliteren en stimuleren van leren, met name van jonge mensen. De school houdt rekening met het feit dat er verschillen zijn tussen leerlingen. Een leerling functioneert echter in (formele) groepen en moet zich aanpassen aan wisselende omstandigheden.
Leren is jezelf ontwikkelen. Daarbij gaat het om het opdoen van kennis, maar ook om ontwikkeling in brede zin: het aanleren van vaardigheden, het ontdekken en aanscherpen van attitudes, de sociaal-emotionele ontwikkeling, de ontwikkeling van kritisch (zelf)bewustzijn. We willen de leerlingen uitdagen om voldoende zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en zelfkennis te krijgen om optimaal te kunnen functioneren binnen de maatschappij. Doelstelling is dus steeds om de zelfredzaamheid van leerlingen te doen toenemen: de leerling is aan zet. 

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven