ROER College Schöndeln

Heinsbergerweg 184 6045 CK Roermond

 • Leerlingen kunnen tijdens SWITCH-uren kiezen uit veel verschillende activiteiten gericht op onderwijs of talentontwikkeling.
 • ROER College Schöndeln is de enige Cultuurprofielschool in Limburg. We besteden dus extra aandacht aan kunst & cultuur.
 • Het Technasium is een landelijk ontwikkelde formule voor bètatechnisch praktijkonderwijs op havo en vwo.
 • Onze school is gelegen aan de rand van de stad in een bosrijke omgeving nabij de meanderende Roer.
 • Bij dit vak werk je aan uitdagende projecten met als thema bèta, cultuur en bewegen.

In het kort

Toelichting van de school

ROER College Schöndeln stelt creativiteit en het nemen van verantwoordelijkheid centraal. We zijn als enige school in Limburg erkend als Cultuurprofielschool. Tevens zijn wij erkend als Technasium.

Onze leerlingen kunnen op onze school hun talenten ontplooien en werken aan hun minder sterke punten. Naast kennis, competenties en vaardigheden, werken ze aan een positief zelfbeeld en vertrouwen in zichzelf en in de wereld om zich heen. Op basis daarvan kunnen ze zich redden in de maatschappij en als autonome wereldburgers hun eigen keuzes maken. We dagen leerlingen uit nieuwsgierig en creatief te zijn. We stimuleren ze om nieuwe dingen uit te proberen en zichzelf uit te dagen om te groeien.

We gaan ervan uit dat leerlingen overal en altijd kunnen leren. We stimuleren daarom leraren om actueel en digitaal lesmateriaal te gebruiken dat eventueel door henzelf ontwikkeld of gearrangeerd is. In ons toekomstbeeld is de school daarin niet beperkend, maar maakt de school dat juist mogelijk. Voor zowel leraar als leerling vindt leren binnen en buiten het klaslokaal plaats. Dit vraagt van de leerling en de leraar taakvolwassenheid. Het komen tot taakvolwassenheid is een proces. We bouwen samen voort op de vaardigheden uit het primair onderwijs en sluiten aan op de vaardigheden die de leerlingen nodig hebben bij een vervolgopleiding. 

We bieden onderwijs waarin onze leerlingen voor een steeds groter deel zelf het tempo en het niveau bepalen waarop ze werken. Soms vindt het leren individueel plaats, soms in kleine en soms in grote groepen. Er wordt daarbij zoveel mogelijk rekening gehouden met belangstelling en interesse. Het uitgangspunt is dat leerlingen meer motivatie krijgen voor het leerproces door eigen keuzes te maken uit een rijk aanbod. 

Dit bereiken we door het aanbieden van momenten en leerinhoud waar deze keuzes invulling kunnen krijgen. Leerlingen maken die keuze zelf, maar worden hierin ondersteund door begeleiders. De juiste keuze maken is, gezien de ontwikkeling van het brein, voor pubers bijzonder lastig. De begeleiding die de school hierbij biedt, dient recht te doen aan de ontwikkeling van het kind, onder andere rekening houdende met de leeftijdsfase en de persoonlijke ontwikkeling.

We hebben de volgende waarden als basis geformuleerd:

1. Veilig
Wij creëren een veilige omgeving voor ons allemaal. Daar kan iedereen zijn wie hij is en worden wie hij wil zijn. Bij ons is iedereen gelijk. We respecteren elkaar en gaan fatsoenlijk met elkaar om. We zijn er voor elkaar en helpen elkaar waar we kunnen. Vanuit onze mensgerichte opstelling hebben we aandacht en zorg voor iedereen. We zijn betrouwbaar en integer. Daarop kun je vertrouwen.

2. Eerlijk
Wij zijn eerlijk en open naar elkaar. We luisteren naar elkaar. Geven op een respectvolle manier ruimte voor ieders mening, vragen en ideeën. We zijn duidelijk in de keuzes die we maken en geven op een begrijpelijke en oprechte manier aan wat kan en ook niet kan. Samen voelen we ons zo verantwoordelijk om vanuit deze openheid mee te denken en mee te doen.

3. Positief
Wij staan positief in het leven. Door ons enthousiasme en waardering voor elkaar krijgen we de energie en gedrevenheid om samen tot de beste oplossingen te komen. Dat motiveert ons allemaal en geeft ons energie om iedere dag met plezier naar onze scholengemeenschap te gaan. Deze passie en optimisme stralen we ook uit. Dat zie je, dat voel je en dat merk je.

4. Groei
Wij willen groeien om het optimale uit onszelf en elkaar te halen. Vanuit de veiligheid, rust en balans die onze omgeving ons biedt, krijgen wij de steun en motivatie om te versterken wat we kunnen en te verbeteren wat we willen worden. Vanuit die vrijheid krijgt ieder de mogelijkheden zichzelf te ontwikkelen. Zelf en voor iedereen binnen onze scholengemeenschap.

We realiseren ons daarbij dat de leraar niet meer de unieke informatiebron is; het leren vindt zowel binnen als buiten de school plaats. Aan goed onderwijs werken we samen: iedereen heeft en neemt zijn verantwoordelijkheid om goed onderwijs aan leerlingen te verzorgen. Dat doen we in samenhang en samenwerking met leerlingen, ouders/verzorgers en externe betrokkenen: we verbinden de ‘binnenwereld’ met de ‘buitenwereld’


Kenmerken van de school

 • Technasium
 • Cultuurprofielschool
 • Creativiteit
 • Verantwoordelijkheid nemen
 • Inzet leertechnologie

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • vmbo-(g)t
 • vmbo-(g)t / havo
 • havo
 • havo / vwo
 • atheneum
 • gymnasium

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-(g)t
 • havo
 • atheneum
 • gymnasium

Bron

Bezoek deze school

 1. Blikopener: Introductie van ons onderwijs

  Meer informatie

 2. Obstacle run: Actieve kennismaking voor groep 7

  Meer informatie

Wil je nu al meer weten? Bekijk dan:

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
1295

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven