Yuverta vmbo Roermond

Jagerstraat 6 / 6042 KA Roermond

Schoolfoto van Yuverta vmbo Roermond

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De gemiddelde score vanuit de LAKS monitor is goed. Bij een verdere analyse van de gegevens valt op dat het onderdeel over brede vorming gemiddeld wat lager scoort dan de overige onderwerpen. Met name de vraag vind je dat de lessen aansluiten bij de gebeurtenissen uit het nieuws scoort binnen alle leerwegen laag. Onderzoek naar de reden hiervan geeft aan dat enerzijds het ene vak zich beter leent om aansluiting te maken met het nieuws dan het andere vak. Daarbij blijkt dat de impact van nieuws (gebeurtenissen) heel divers beleefd worden door de leerlingen. Hierdoor is de beleving ook heel verschillend over aansluiting van wat in de lessen gebeurd en de wereld om ons heen. We streven er wel naar de lesstof zoveel mogelijk aan te laten sluiten aan de leefwereld van de leerling.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2020-2021?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Verschillende reglementen en protocollen liggen ten grondslag aan een veilig schoolklimaat. Deze zijn altijd op te vragen bij de scholen of in te zien via de pagina publieke verantwoording op onze website.

Pesten pakken we krachtig aan op school door het aanstellen van een antipest coördinator en het samenstellen van een team rondom pesten. Centraal staat de preventieve (algemeen binnen de klas), de curatieve (in individuele gesprekken met pester en slachtoffer en in samenwerking met ouders) zorg en de nazorg (evaluatie met ouders, pester en slachtoffer).

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

In lijn met de landelijke LAKS monitor voor het meten van de tevredenheid bij onze leerlingen, voeren wij om de twee jaar een tevredenheidsonderzoek uit onder ouders. Hiermee krijgen wij zowel vanuit de leerlingen als vanuit de ouders belangrijke informatie om ons onderwijs nog verder te verbeteren.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,7
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven