rsg de Borgen, Esborg

Burchtlaan 2 9301 TJ Roden

  • Schoolfoto van rsg de Borgen, Esborg
  • Schoolfoto van rsg de Borgen, Esborg
  • Schoolfoto van rsg de Borgen, Esborg
  • Schoolfoto van rsg de Borgen, Esborg
  • Schoolfoto van rsg de Borgen, Esborg

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Jaarlijks wordt onder de leerlingen van de Esborg een enquête afgenomen m.b.t. de sociale veiligheid op school.

In bijgaand document staan de resultaten van februari 2020.

Weergave Tevredenheid leerlingen ProZo!

Tevredenheid
8,3
vergelijkbare scholen
7,5

Terug naar boven