rsg de Borgen, Esborg

Burchtlaan 2 9301 TJ Roden

  • Schoolfoto van rsg de Borgen, Esborg
  • Schoolfoto van rsg de Borgen, Esborg
  • Schoolfoto van rsg de Borgen, Esborg
  • Schoolfoto van rsg de Borgen, Esborg
  • Schoolfoto van rsg de Borgen, Esborg

Het schoolplan

In het schoolplan beschrijft de school de onderwijsplannen voor een periode van vier jaar. Je leest er bijvoorbeeld welke manier van lesgeven de school kiest en hoe de kwaliteit van het onderwijs bewaakt en verbeterd wordt. In het document staat ook meer informatie over het personeel op de school.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het zorgplan beschrijft specifiek de diverse aspecten van de zorgstructuur (de leerlingen-zorg). Gezien de voortdurende ontwikkelingen op het gebied van leerlingenzorg wordt het zorgplan regelmatig geactualiseerd. Het zorgplan geldt voor alle locaties van rsg de Borgen; waarnodig wordt specifiek informatie voor de Esborg aangegeven. 
 
Het uitgangspunt voor het inrichten van de zorgstructuur moet zijn dat de zorg naar de leerling gaat en niet andersom. Door het gebruik van het zorgplan moet het voor elke betrokkene helder zijn waar of bij wie informatie over de zorg aan de leerlingen te halen valt en wat de te volgen procedure is.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven