rsg de Borgen, Ronerborg

Burchtlaan 1 9301 TJ Roden

  • Schoolfoto van rsg de Borgen, Ronerborg
  • Schoolfoto van rsg de Borgen, Ronerborg
  • Schoolfoto van rsg de Borgen, Ronerborg
  • Schoolfoto van rsg de Borgen, Ronerborg
  • Schoolfoto van rsg de Borgen, Ronerborg

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Het tevredenheidsonderzoek is dit schooljaar in leerjaar 1 + 2 + 3 afgenomen. 

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2021-2022?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De school beschikt naast een schoolveiligheidsplan ook over een calamiteitenplan. Jaarlijks vindt er een ontruimingsoefening plaats.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Uit de jaarlijkse tevredenheidsonderzoeken voor ouders komt naar voren dat:

- De Ronerborg hoog scoort op de onderdelen verantwoording afleggen en vertrouwen.
- Ouders zeer tevreden zijn over het zelfstandig leren en het reflecteren van de leerlingen.
- Leerlingen goed worden begeleidt.
- Daltonuren volop mogelijkheden bieden om zowel zelfstandig als samen te werken.

Door de kleinschaligheid ervaren ouders de Ronerborg als een zeer veilige en betrouwbare omgeving waar hun kinderen in een prettig leer- en werkklimaat hun opleiding doorlopen.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven