rsg de Borgen, Ronerborg

Burchtlaan 1 9301 TJ Roden

  • Schoolfoto van rsg de Borgen, Ronerborg
  • Schoolfoto van rsg de Borgen, Ronerborg
  • Schoolfoto van rsg de Borgen, Ronerborg
  • Schoolfoto van rsg de Borgen, Ronerborg
  • Schoolfoto van rsg de Borgen, Ronerborg

Profielkeuze

Toelichting van de school

Op de Ronerborg is in het schooljaar 2010-2011 voor het eerst examen afgelegd in het intersectoraal programma ICT-route. Dit programma is aangeboden voor de gemengde en theoretische leerweg. Het afgelopen schooljaar zijn we op de Ronerborg ook gestart met het aanbieden van Havo 3 in samenwerking met de Lindenborg.
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

In het schoolplan beschrijft de school de onderwijsplannen voor een periode van vier jaar. Je leest er bijvoorbeeld welke manier van lesgeven de school kiest en hoe de kwaliteit van het onderwijs bewaakt en verbeterd wordt. In het document staat ook meer informatie over het personeel op de school.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Passendonderwijs en de daarbij horende zorgplicht vraagt van rsg de Borgen dat ze zich helder en transparant positioneert en aangeeft welke ondersteuning ze kan bieden aan leerlingen. Het ondersteuningsplan beschrijft specifiek de diverse aspecten van de ondersteuningsstructuur in de begeleiding van leerlingen. Het bevat een beschrijving van de huidige situatie van de basisondersteuning en de extra ondersteuningsmogelijkheden voor leerlingen  

Gezien de voortdurende ontwikkelingen op het gebied van ondersteuning wordt het plan regelmatig geactualiseerd. Het ondersteuningsplan geldt voor alle locaties van rsg de Borgen; waarnodig wordt specifiek informatie voor de Ronerborg aangegeven.  


Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven