Stanislascollege Praktijkonderwijs

P.C. Boutenslaan 201 2283 EZ Rijswijk

  • We hebben een echte winkel op school.
Je leert hier wat er allemaal komt kijken bij het werken in een winkel. Verder krijg je kassatraining.
  • Binnen onze school hebben we een echte fietstechniek. Hier leer je alles wat je nodig hebt om met fietsen te kunnen onderhouden.
  • Natuurlijk hebben we ook theoretische lessen. Steeds meer lessen worden digitaal en op eigen niveau aangeboden.
  • In het eerste en tweede leerjaar wordt het vak koken aangeboden. Hier leer je allemaal gerechten  maken.
  • In het eerste en tweede jaar hebben we het vak dierverzorging. Hier leer je alles over huisdieren en dieren in het wild.

Het schoolplan

Toelichting van de school

Dit schoolplan geeft richting aan de ontwikkeling van onze school binnen de strategische koers van Lucas Onderwijs. Het plan dient tevens als verantwoordingsdocument voor de Inspectie van het Onderwijs.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De praktijkscholen in Den Haag en Rijswijk hebben met het Samenwerkingsverband Zuid Holland West ieder hun school ondersteuning profiel gemaakt.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven