Rijswijks Lyceum

Karmozijnstraat 2 2284 GA Rijswijk

Schoolfoto van Rijswijks Lyceum

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Als je ambitieus bent en laat zien dat je meer in je mars hebt, bieden we je op het Rijswijks Lyceum de mogelijkheid door te stromen naar een hoger niveau. Het komt nogal eens voor dat een leerling met een havo-advies binnenkomt en met een vwo-diploma onze school verlaat.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

In het doorstroombeleid van de school staat beschreven wanneer leerlingen door mogen gaan naar het volgende leerjaar en wanneer ze eventueel naar een hoger niveau kunnen doorstromen. We doen ons best om ervoor te zorgen dat leerlingen na het tweede leerjaar les krijgen op het onderwijsniveau dat het beste bij hen past. Soms is dit hoger dan het advies van de basisschool en soms is dit lager.  

Door middel van flexibele leerroutes willen leerlingen meer kansen geven om een diploma op een hoger niveau te halen. Dit komt onder andere tot uiting in een tweejarige bredere brugklas, specifieke opstroomprogramma's, vmbo+ leerroutes, een zesjarige havo en een twee fasen vwo. 

Wat heb jij nodig om succesvol te zijn?

Ook vindt in het kader van 'gepersonaliseerd leren' (GPL) een groot aanbod van (vakgerichte)ondersteuning plaats. Leerlingen kunnen een deel van deze activiteiten zelf kiezen, als aanvulling op de gewone lessen. Met GPL begeleiden we leerlingen meer persoonlijk en op maat bij hun leerproces, op basis van zij nodig hebben. 

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Hier zie je hoeveel leerlingen centraal examen hebben gedaan en hoeveel procent daarvan het diploma heeft behaald. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De examenresultaten zijn mede door Covid-19 onder druk komen te staan. In ons nieuwe schoolplan is een integrale aanpak opgenomen om deze problematiek te verhelpen.  

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Het Rijswijks Lyceum onderhoudt goede contacten met instellingen voor vervolgonderwijs om leerlingen te helpen zo goed mogelijk door te stromen. Het programma voor Loopbaan Oriëntatie en Begeleiding (LOB) wordt ieder jaar verder uitgebreid. Hier wordt onder andere de digitale methode van Qompas voor gebruikt.  
Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2018-2019

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2018-2019

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven