Rijswijks Lyceum

Karmozijnstraat 2 2284 GA Rijswijk

Schoolfoto van Rijswijks Lyceum

Profielkeuze

Toelichting van de school

Actuele gegevens over de afdelingen vmbo-basis en -kader zijn in te zien in het SchoolVenster van het Van Vredenburch College. 
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

DE BESTE KANSEN OP SUCCES: Om te kunnen worden wie je wilt zijn

We hebben een nieuw schoolplan (2021-2025) opgesteld om ons te helpen het onderwijs en de school nog beter te maken. 

In dit schoolplan vertellen we waar we voor staan, wat we willen bereiken en hoe wij onze leerlingen stimuleren. Ons schoolplan geeft richting aan onze doelen en plannen. We hebben aandacht voor: 

  • Taal op school
  • Pedagogisch klimaat
  • Leerresultaten 
  • Persoonlijke ontwikkeling
  • Toetsing & feedback
  • Inhoud en opbouw van lessen
  • Gepersonaliseerd leren en maatwerk
  • Flexibele leerroutes
  • Eigenaarschap leerproces
  • Ouders 

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De leerlingenzorg en –begeleiding op het Rijswijks Lyceum is preventief van karakter. We ondersteunen onze leerlingen om te excelleren op het hoogst haalbare onderwijsniveau. Hierbij begeleiden we je naar een bij jou aansluitende vervolgopleiding. 

Meer informatie over de ondersteuning op het Rijswijks Lyceum is te vinden op: Onze school | Passend Onderwijs 

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven