Pius X College - Rijssen

Graaf Ottostraat 48 7461 CW Rijssen

  • Schoolfoto van Pius X College - Rijssen
  • Schoolfoto van Pius X College - Rijssen
  • Schoolfoto van Pius X College - Rijssen
  • Schoolfoto van Pius X College - Rijssen
  • Schoolfoto van Pius X College - Rijssen

Profielkeuze

Toelichting van de school

Wij willen onze leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op de toekomst. Daarom bieden wij de leerlingen een intersectoraal programma. Dit programma is breed, praktisch en heeft een oriënterend karakter.

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

In de kadernota (schoolplan) staan de beleidsvoornemens van het Pius X College en Canisius voor de komende periode (2020-2025).

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

De begeleiding van de leerlingen wordt over het algemeen uitgevoerd door de docenten en de mentor. Zij signaleren wanneer er voor een leerling extra begeleiding wenselijk is.

Het Pius X College biedt een breed scala aan mogelijkheden voor leerlingbegeleiding. Wij bieden extra ondersteuning, bijvoorbeeld op het gebied van faalangst, dyslexie en lees- en schrijfproblemen.Maar ook kortdurende specialistische begeleiding door één van onze eigen leerlingbegeleiders of orthopedagogen is mogelijk. Daarnaast hebben wij samenwerkingsverbanden en overleg met externe hulpverlening.

Voor meer informatie over de verschillende soorten van leerlingenbegeleiding: zie de bijlagen en de schoolwebsite.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven