Jacobus Fruytier scholengemeenschap Rijssen

De Stroekeld 142 7463 CA Rijssen

  • Schoolfoto van Jacobus Fruytier scholengemeenschap Rijssen
  • Schoolfoto van Jacobus Fruytier scholengemeenschap Rijssen

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

De scores voor de onderbouw VMBO, Havo en VWO zitten boven het landelijk gemiddelde en zeker de score op het onderdeel “uitdagend onderwijs” is uitstekend.


Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In onze school wordt systematisch aandacht besteedt aan de zorg voor de veiligheid, de gezondheid en het welzijn van leerlingen en personeel. N.a.v. een Risico-Inventarsiatie & Evaluatie worden knelpunten beschreven en zonodig bijgesteld. Met vaste regelmaat wordt de stand van zaken rondom veiligheid, gezondheid en welzijn geëvalueerd.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De enquête is ingevuld door 45% van de ouders uit klas 3 (locatie Rijssen)
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,2

Terug naar boven