Jacobus Fruytier scholengemeenschap Rijssen

De Stroekeld 142 7463 CA Rijssen

 • Schoolfoto van Jacobus Fruytier scholengemeenschap Rijssen
 • Schoolfoto van Jacobus Fruytier scholengemeenschap Rijssen

In het kort

Toelichting van de school

De Jacobus Fruytier scholengemeenschap wil op reformatorische grondslag kwalitatief goed onderwijs bieden. Ons doel is de leerlingen te vormen om als christen een volwaardige plaats in te nemen in gezin, kerk en maatschappij.
 
We willen een school zijn waar goed onderwijs wordt gegeven en de Bijbel centraal staat, zowel in de overdracht van kennis en vaardigheden als in de toerusting en vorming en in de omgang met elkaar.
Ons doel is de persoonlijke groei en ontwikkeling van mensen, die in afhankelijkheid van Gods genade en onder de leiding van de Heilige Geest verantwoordelijkheid nemen.
 
We willen gedegen onderwijs geven. De onderwijsontwikkeling vindt plaats via onze cirkel van de zes V’s:
visie, vertrouwen, vrijheid, verantwoordelijkheid, verantwoording en verbinding.
 
Meer informatie over onze school vindt u op onze site: www.jfsg.nl

Kenmerken van de school

 • Reformatorisch
 • Toerusting en vorming
 • Leren hoe we leren
 • Technologie
 • Begeleiding en coaching

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • vmbo-b
 • vmbo-k
 • vmbo-(g)t
 • havo
 • vwo

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-(g)t
 • havo

Bron

Bezoek deze school

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
626

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven