Visser t Hooft Lyceum Rijnsburg

Noordeinde 24 2231 LK Rijnsburg

Schoolfoto van Visser t Hooft Lyceum Rijnsburg

In het kort

Toelichting van de school

Rijnsburg

De locatie Rijnsburg biedt een volledige opleiding mavo (vmbo-t) aan. Daarnaast kunnen hier de eerste drie leerjaren havo en atheneum
worden gevolgd. Havo- en atheneumleerlingen vervolgen daarna hun opleiding op de locatie Leiden Kagerstraat.

Thuiswerk Luw Onderwijs (TLO) 
Thuiswerk Luw Onderwijs, afgekort als TLO, betekent dat het huiswerk in de onderbouw zo veel mogelijk gemaakt wordt op school. Dit is succesvol gebleken. Een grote meerwaarde van TLO is dat leerlingen zelfstandig keuzes leren maken, leren plannen en verantwoordelijkheid leren nemen voor hun eigen werk. Op de mavo (vmbo-t)-afdeling heeft TLO zijn waarde onmiskenbaar bewezen. De werkhouding van leerlingen is verbeterd en het slagingspercentage en de gemiddelde cijfers voor het centraal examen zijn gestegen. Sinds de invoering van het TLO is het slagingspercentage gemiddeld boven de 95% en zijn de examencijfers gemiddeld een halve punt(!) omhoog gegaan. Daarmee behoort de locatie tot het bovenste segment in het land en tot de beste van de regio. Voor de havo/vwo-afdeling geldt dat met name de vaardigheden die bij TLO geleerd worden de winst opleveren. In de praktijk hebben we geleerd dat een gedeelte van het leerwerk in deze afdeling thuis dient plaats te vinden. Zodoende wennen leerlingen door TLO aan (t)huiswerk. Dit is belangrijk met het oog op de overstap naar de bovenbouw van de Kagerstraat na de derde klas havo/vwo en/of de overstap naar het mbo.

Eigentijds onderwijs
De locatie Rijnsburg van het VHL beschikt over een modern ingericht gebouw met een mooi Open Leer Centrum/Mediatheek. Het laptopgebruik is een zinvolle ondersteuning voor activerende didaktiek en gedifferentieerde aanpak wat extra mogelijkheden biedt voor het omgaan met verschillen in de klas.

Bouwen aan de toekomst
Eind 2013 is de vernieuwbouw van de locatie opgeleverd. Naast een prachtige sportzaal zijn een groot leerplein en een mooi science-lokaal gerealiseerd. Een gezellige overblijfruimte maakt dit gedeelte van de school compleet. M.i.v. 2016-2017 werkt de school met een 60-minuten-rooster. Dat past bij de onderwijsvisie en geeft ook extra rust in de school. Wij denken zo ook het laptopgebruik en het omgaan met verschillen te optimaliseren.
Nieuwsgierig? Bezoek onze website, www.vhl.nl - daar vindt u meer informatie over het TLO, de leerlingbegeleiding en bijzondere activiteiten.

 

Kenmerken van de school

  • Protestants Christelijk
  • Thuiswerk Luw Onderwijs
  • Differentiatie en Maatwerk
  • Laptopklassen
  • Kleinschalig

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

  • vmbo-(g)t
  • vmbo-(g)t / havo
  • havo / vwo
  • vwo

Bron

Bovenbouw

  • vmbo-(g)t

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Het aantal leerlingen bepaalt of de school groot is of klein. Je ziet hier het aantal leerlingen dat op 1 oktober stond ingeschreven op deze school. Tijdens het schooljaar kan het aantal natuurlijk iets veranderen. De school kan je alles vertellen over het verloop van het aantal leerlingen en of er een duidelijke oorzaak is voor eventuele schommelingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
297

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven