Wellantcollege Rijnsburg Chr. vmbo

Sandtlaan 98 2231 CE Rijnsburg

  • Nieuwe technologie zien we steeds meer verschijnen in het bedrijfsleven. In onze lespraktijk kunnen we hierdoor niet achterblijven.
  • Bij ons leer je uit boeken en met lesmateriaal op de iPad. Daardoor kun je een persoonlijke leerroute volgen.
  • Schoolfoto van Wellantcollege Rijnsburg Chr. vmbo

Schooladvies en plaatsing

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

De doorstroom, dat wil zeggen hoeveel leerlingen er zonder zittenblijven c.q. afstromen tijdens het derde jaar of het eindexamen halen, is goed. Het percentage ligt boven de norm die door de inspectie voor onze school is vastgesteld.
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Hier zie je hoeveel leerlingen centraal examen hebben gedaan en hoeveel procent daarvan het diploma heeft behaald. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

De cijfers voor de eindexamens 2019 liggen voor de  kaderberoeps gerichte leerweg boven het landelijk gemiddelde. Bij de basisberoepsgerichte leerweg en de gemengde leerweg liggen de cijfers hier iets onder. Dit komt vanwege het feit dat we relatief veel leerlingen de kans hebben gegeven een hogere leerweg te kiezen. In het schooljaar 19-20 besteden we meer aandacht aan examentraining en hebben we de examenresultaten van 2019 uitvoerig geanalyseerd. In de onderbouw zullen we het determinatieproces (het komen tot een definitieve leerwegkeuze) aanscherpen.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Hier zie je per onderwijssoort welk vervolgonderwijs de leerlingen volgen. Dit gaat over de situatie direct na hun examen en over de situatie na één jaar. Dit is uitgesplitst in de categorieën vo, mbo, hbo, wo en overig. De categorie 'overig' laat zien hoeveel procent van de leerlingen een andere keuze maakt en geen onderwijs volgt in het het bekostigd onderwijs. Zij gaan bijvoorbeeld werken, nemen een tussenjaar of volgen een particuliere opleiding.

Wat doen leerlingen direct na het examen
Weergave Vervolg onderwijs direct na het examen

Bron

Wat doen leerlingen die in 2018-2019 examen deden, één jaar na het examen?
Weergave Vervolg onderwijs één jaar na het examen

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De inspectie van het onderwijs heeft de volgende zogenaamde toezichtsarrangementen voor Wellantcollege Rijnsburg  toegekend.

- Basis beroepsleerweg: VOLDOENDE dwz. Basisarrangement
- Kader beroepsleerweg: VOLDOENDE dwz.  Basisarrangement
- Gemengde / Theoretische leerweg : VOLDOENDE dwz. Basisarrangement

meer informatie is te vinden op de zogenaamde opbrengstenkaart.

Terug naar boven