Wellantcollege Rijnsburg Chr. vmbo

Sandtlaan 98 2231 CE Rijnsburg

  • Nieuwe technologie zien we steeds meer verschijnen in het bedrijfsleven. In onze lespraktijk kunnen we hierdoor niet achterblijven.
  • Bij ons leer je uit boeken en met lesmateriaal op de iPad. Daardoor kun je een persoonlijke leerroute volgen.
  • Schoolfoto van Wellantcollege Rijnsburg Chr. vmbo

Profielkeuze

Toelichting van de school


Wie kiest voor het Wellantcollege, kiest voor de moderne kleinschalige school. Onze praktijklessen vallen onder het profiel Groen. Onze leerlingen stromen breed uit naar het MBO. Ongeveer 15% van de leerlingen gaat verder in een opleiding binnen de groene sector, alle andere leerlingen vervolgen hun opleiding in het MBO in o.a. de richtingen techniek, sport, ICT, zorg & welzijn of handel & logistiek.
Informatie over de mbo opleidingen van Wellant zijn te vinden op www.wellant.nl.
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school


Zoals elke school zijn ook wij wettelijk verplicht een ondersteuningsplan te hebben. In dat ondersteuningsplan staat uitgewerkt hoe wij de onderwijsondersteuning op onze school hebben vormgegeven en hoe deze begeleiding gedurende het schooljaar is opgebouwd. In de bijlage vindt u ons ondersteuningsplan.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven