Farelcollege

Kastanjelaan 50 2982 CM Ridderkerk

Schoolfoto van Farelcollege

Profielkeuze

Toelichting van de school

VMBO BL lj 4   50% economie
                       50% zorg en welzijn
VMBO KL lj 4   71% economie
                       29 % zorg en welzijn
VMBO GTL lj 4 78% economie
                       14% zorg en welzijn
                        8% techniek
 
HAVO lj5          48% cultuur en maatschappij
                        34% economie en maatschappij
                          3% natuur en gezondheid
                        15% natuur en techniek 
 
VWO lj6            16% cultuur en maatschappij
                         37% economie en maatschappij
                         31% natuur en gezondheid
                         15% natuur en techniek
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

In het schoolplan geven we onze visie en plannen weer voor een periode van 4 jaar. Ons huidige schoolplan 'Naar een toekomstbestendig Farelcollege'  is het spoorboekje voor onze onderwijsbeleid voor de komende jaren. . 
Kern van ons onderwijs is dat wij onze leerlingen kennis en vaardigheden willen bijbrengen die hen verder helpt in de samenleving. We leggen de basis voor hun toekomst. We doen dit op een uitdagende en eigentijdse manier.
Leerlingen uitdagen betekent ook dat wij van hen het nodige verwachten.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Onze zorgverlening heeft tot doel de uitval van leerlingen te beperkentval en is gericht op een geslaagde schoolcarriere.
Faalangst en dyslexie bijvoorbeeld mogen daarin geen belemmering zijn.
Mentoren en leerlingbegeleiders houden uw kind goed in de gaten.
Ook heeft het Farelcollege een Zorg Advies Team dat in bijzondere gevallen hulp biedt. Onze school werkt daarin samen met o.a. bureau jeugdzorg.
Voor gedetailleerde informatie leest u het zorgplan.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven