RSG Pantarijn locatie Rhenen

Nieuwe Veenendaalseweg 137 3911 MG Rhenen

Schoolfoto van RSG Pantarijn locatie Rhenen

Profielkeuze

Toelichting van de school

Ons onderwijsaanbod:
klas 1 en 2 KADER/MAVO en MAVO/HAVO kansklassen
In klas 3 en 4  KADER en MAVO
HAVO leerlingen kunnen hun studie voorzetten op de MHV locatie van Pantarijn in Wageningen.

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

 
Het huidige schoolplan bestrijkt de periode 2016-2020. Het is echter geen statisch document. Elk jaar wordt er vanuit het schoolplan een schooljaarplan en een jaarverslag afgeleid. Hierin zijn de jaarlijkse evaluaties en bijstellingen terug te vinden. Het schoolplan van Pantarijn vormt tevens het kader waarbinnen de locaties van Pantarijn uitwerking geven aan hun eigen locatieplan. 
   

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school


Pantarijn wil een school zijn waar iedereen, zonder onderscheid, welkom is en
leerlingen kunnen ontdekken welke talenten zij hebben. In het schoolondersteuningsprofiel staat
omschreven welke zorg wij kunnen leveren aan de leerlingen. Als de zorgbehoefte van de leerling buiten de reikwijdte
valt van wat wij aan zorgen kunnen bieden, wordt samen met de ouders naar een passende oplossing gezocht.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven