Grescollege

Keulseweg 36 5953 HL Reuver

  • De Greswaren vormt een gemeenschap waarin ontmoeting en groei centraal staat. Zo leer je welke plek jij in de maatschappij wilt innemen.
  • Op 4 december 2019 werd onze nieuwe school feestelijk geopend door de directeur en de burgemeester van de gemeente Beesel.
  • In De Greswaren vind je nog veel karakteristieke kenmerken. Dat zorgt voor een inspirerende leeromgeving.

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

In het algemeen zijn onze leerlingen tevreden. Er zijn verschillen in beleving tussen onder- en bovenbouw. We werken er samen hard aan om de tevredenheid over de hele school op een hoger peil te krijgen. De grafiek laat zien dat de ingezette groei wordt voortgezet.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2020-2021?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Vanaf schooljaar 2020-2021 wordt er gebruik gemaakt van een nieuwe versie van de vragenlijst.

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Een prettige sfeer en een hoge mate van sociale en fysieke veiligheid is voor ons van belang. 

Wij hebben op verschillende plaatsen in het gebouw onze uitgangspunten op een poster zichtbaar gemaakt rond de vier steekwoorden Gast, Respect, Eigen verantwoordelijk en Samen. 

Middels korte zinnen geven we uitleg aan de genoemde begrippen. Het helpt ons allemaal om de sfeer en het gevoel van veiligheid een positieve invulling te geven. 

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

De tevredenheid van de ouders laat een stijgende lijn zien.

Wij zien dat als een indicatie dat we samen met de ouders en leerlingen op de goede weg zijn.

Wij streven naar een hogere tevredenheid bij zowel ouders als leerlingen.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,3

Terug naar boven