Grescollege

Keulseweg 36 5953 HL Reuver

  • De Greswaren vormt een gemeenschap waarin ontmoeting en groei centraal staat. Zo leer je welke plek jij in de maatschappij wilt innemen.
  • Op 4 december 2019 werd onze nieuwe school feestelijk geopend door de directeur en de burgemeester van de gemeente Beesel.
  • In De Greswaren vind je nog veel karakteristieke kenmerken. Dat zorgt voor een inspirerende leeromgeving.

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

De school kent geen bovenbouw HAVO. Leerlingen met een HAVO advies stromen succesvol uit naar een brede scholengemeenschap.
Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

In principe blijven bij ons de leerlingen niet zitten. Leerlingen worden op basis van hun advies uit het basisonderwijs geplaatst in zogenaamde dakpanklassen. Tijdens een tweejarige brugperiode gaan we op zoek naar de meest passende leerweg. Daarnaast maken de leerlingen kennis met de verschillende profielen. Op deze wijze kunnen ze ontdekken welke toekomst bij hen past, en kunnen ze een bewuste keuze maken voor een profiel en beroepsrichting die past bij hun interesse. 
Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Hier zie je hoeveel leerlingen centraal examen hebben gedaan en hoeveel procent daarvan het diploma heeft behaald. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die hebben deelgenomen aan het centraal examen. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Hier zie je per onderwijssoort welk vervolgonderwijs de leerlingen volgen. Dit gaat over de situatie direct na hun examen en over de situatie na één jaar. Dit is uitgesplitst in de categorieën vo, mbo, hbo, wo en overig. De categorie 'overig' laat zien hoeveel procent van de leerlingen een andere keuze maakt en geen onderwijs volgt in het het bekostigd onderwijs. Zij gaan bijvoorbeeld werken, nemen een tussenjaar of volgen een particuliere opleiding.

Wat doen leerlingen direct na het examen
Weergave Vervolg onderwijs direct na het examen

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

De school heeft een actieve ouderraad. Frequent overleg maakt het adequaat reageren op actuele situaties mogelijk. De ouderraad voorziet de school tevens van feed back ten aanzien van voorgenomen beleid.

Terug naar boven