Carmel College Salland praktijkonderwijs

Florens Radewijnsstraat 6 8101 BW Raalte

Schoolfoto van Carmel College Salland praktijkonderwijs

Het schoolplan

Toelichting van de school

De speerpunten van de school 2023/2027:

  1. Onze kernwaarden: samen, vertrouwen, zelfregie, nieuwsgierigheid, ontwikkeling
  2. We zijn één school voor alle leerlingen in Salland: bij ons op school mag je worden wie je bent.   
  3. We vinden het contact tussen school, leerlingen en ouders belangrijk. In de verbinding met ouders en leerlingen gaat om: contact, aandacht en erkenning.   
  4. We geven leerlingen regie over hun eigen ontwikkeling en leerproces: we stimuleren leerlingen om ruimte te nemen binnen heldere kaders.  We geven hen eigenaarschap over hun eigen leerproces. Ze krijgen ruimte en vertrouwen. Wij begeleiden en coachen hen daarbij. 
  5. We besteden meer aandacht aan persoonlijke ontwikkeling en aan samen werken en leven: naast aandacht voor kennis (kwalificatie), zetten we in op meer aandacht voor persoonlijke ontwikkeling (persoonsvorming) en op samen werken en samen leven (socialisatie). Dit noemen we ook wel ‘brede vorming’.
  6. We leiden leerlingen op tot verantwoordelijke burgers: aandacht voor burgerschap gaan we verder ontwikkelen. 
  7. Leerlingen leren meer buiten de school: we intensiveren de samenwerking met bedrijven en (maatschappelijke) organisaties in onze omgeving in het belang van de leerlingen.
  8. We ontwikkelen een leerroute waarin we onderwijs anders vormgeven: een verkennersgroep gaat hiermee aan de slag. Wij noemen dit Route B.   

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Iedere leerling krijgt optimale persoonlijke ondersteuning om de opleiding succesvol af te ronden. Dat is een van de redenen waarom we in domeinen werken. Zo blijft de afstand klein tussen de leerling en docenten, mentoren, specialistische begeleiders en onderwijsassistenten.

Toch kan het zijn dat er behoefte is aan meer ondersteuning. Bijvoorbeeld omdat een andere benadering beter bij werkt bij een leerling of dat iemand meer ruimte of tijd nodig heeft. Soms is er intensievere begeleiding nodig. We maken dan een individueel plan met alle betrokkenen zodat de leerling verder kan.

Soms komt het voor dat we de hulpvraag niet binnen het domein kunnen oplossen. In dat geval komt het coachpunt in beeld. Leerlingen kunnen hier pas terecht na een zorgvuldige procedure. Het coachpunt helpt de leerling vaardigheden zo te ontwikkelen dat hij of zij weer zo snel mogelijk met de eigen klas mee kan draaien. Het liefst houden we iedereen namelijk binnen het domein.

Voor meer informatie over de verschillende soorten van leerlingbegeleiding verwijzen wij u naar onze website: www.carmelcollegesalland.nl    

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven