Carmel College Salland havo/vwo

Hofstedelaan 4 8101 AH Raalte

Schoolfoto van Carmel College Salland havo/vwo

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

De meeste leerlingen zitten na 3 jaar nog steeds op het niveau van het advies van de basisschool. Jaarlijks wordt de schoolloopbaan gemonitord: vanaf de plaatsing in klas 1 naar klas 2 en vanaf klas 1 naar 3. Deze informatie wordt met de aanleverende basisscholen gedeeld.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Deze grafiek geeft weer hoe snel leerlingen doorstromen vanaf het moment dat ze op school komen tot en met het eindexamen en op welk niveau.

De doorstroom is opgesplitst voor onder- en bovenbouw. Jaarlijks wordt geëvalueerd waar leerlingen zitten ten opzichte van het basisschooladvies.

Het oordeel van de inspectie over de doorstroom op Carmel College Salland in de afgelopen drie schooljaren is voldoende.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

De afgelopen jaren zijn de slagingspercentages van het Carmel College Salland ongeveer gelijk aan het landelijk gemiddelde. De doorstroom is goed, er zijn weinig zittenblijvers. De meeste leerlingen ronden de opleiding af binnen de tijd die daarvoor staat. 
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Leerlingen havo en vwo van het Carmel College Salland halen ongeveer dezelfde cijfers als het landelijke gemiddelde.

Voor havo/vwo zijn de examencijfers en het verschil tussen schoolexamen en centraal examen aandachtspunten.


Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2021-2022?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

In de grafieken is te zien naar welke onderwijssoorten de leerlingen uitstromen na havo en vwo en of zij na een jaar nog steeds onderwijs volgen in deze sector.

De uitstroom van havo-leerlingen van Carmel College Salland naar het HBO ligt boven het landelijk gemiddelde. De uitstroom van havo-leerlingen naar het vwo (VO) ligt onder het landelijk gemiddelde.

De meeste leerlingen die van de havo uitstromen naar het HBO zitten daar na één jaar nog, in vergelijking met landelijk is dit een hoog percentage leerlingen.

De uitstroom van vwo-leerlingen van Carmel College Salland naar het WO is ongeveer gelijk aan het landelijk gemiddelde, terwijl de uitstroom naar het HBO hoger is dan landelijk gemiddeld.

In vergelijk met landelijk zitten minder oud vwo-leerlingen van Carmel College Salland na één jaar nog in hetzelfde vakgebied als waar ze begonnen zijn binnen het WO.

Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2020-2021

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2019-2020

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2019-2020 examen deden een jaar na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs één jaar na het examen van 2019-2020

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

Het havo/vwo van Carmel College Salland heeft het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs. Er vindt telkens voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats.

 

Terug naar boven