Carmel College Salland havo/vwo

Hofstedelaan 4 8101 AH Raalte

Schoolfoto van Carmel College Salland havo/vwo

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

De meeste leerlingen zitten na 3 jaar nog steeds op het niveau van het advies van de basisschool. Jaarlijks monitoren we de schoolloopbaan: vanaf de plaatsing in klas 1 naar klas 2 en vanaf klas 1 naar 3. Deze informatie delen we ook met de aanleverende basisscholen.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Deze grafiek geeft weer hoe snel leerlingen doorstromen vanaf het moment dat ze op school komen tot en met het eindexamen en op welk niveau.

De doorstroom is opgesplitst voor onder- en bovenbouw. Jaarlijks wordt geëvalueerd waar leerlingen zitten ten opzichte van het basisschooladvies.

Het oordeel van de inspectie over de doorstroom op Carmel College Salland in de afgelopen drie schooljaren is voldoende.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw?
Weergave Doorstroom

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

De afgelopen jaren zijn de slagingspercentages van het Carmel College Salland ongeveer gelijk aan het landelijk gemiddelde. De doorstroom is goed, er zijn weinig zittenblijvers. De meeste leerlingen ronden de opleiding af binnen de tijd die daarvoor staat. 
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Leerlingen havo en vwo van het Carmel College Salland halen ongeveer dezelfde cijfers als het landelijke gemiddelde.

Voor havo/vwo zijn de examencijfers en het verschil tussen schoolexamen en centraal examen aandachtspunten.


Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2022-2023?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Toelichting van de school

In 2022 is een visitatiecommissie bestaande uit collega's en leerlingen van een andere school voor havo/vwo van de Stichting Carmelcollege op visitatiebezoek geweest bij havo/vwo. Dit rapport heeft, samen met het rapport van de schoolbrede tevredenheidsonderzoeken, binnen de school geleid tot actieplannen.

Het havo/vwo van Carmel College Salland heeft het vertrouwen van de Inspectie van het Onderwijs. Er vindt telkens voor de periode van één jaar geen verder toezicht plaats.

 

Terug naar boven