Carmel College Salland vmbo

Florens Radewijnsstraat 6 8101 BW Raalte

Schoolfoto van Carmel College Salland vmbo

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

Uit de hoge scores op 'Veiligheid' blijkt dat Carmel College Salland een veilige omgeving is voor leerlingen en personeel.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Om de goede kwaliteit van ons onderwijs te waarborgen, en waar mogelijk te verbeteren, nemen wij regelmatig tevredenheidsonderzoeken af onder medewerkers, leerlingen en ouders.

De resultaten die hier gepresenteerd worden, zijn de resultaten van de vragenlijst afgenomen onder ouders van 1e, 3e en 4ejaars vmbo-leerlingen in het kader van Vensters voor Verantwoording 2019.

In 2020 is de afname van de enquête gestopt vanwege corona. In 2021 worden nieuwe tevredenheidsonderzoeken afgenomen.

De school heeft op basis van de uitkomsten enkele verbeterpunten geformuleerd.
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,1
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven