Carmel College Salland vmbo

Florens Radewijnsstraat 6 8101 BW Raalte

Schoolfoto van Carmel College Salland vmbo

Profielkeuze

Toelichting van de school

Het vmbo wil de leerlingen zo goed mogelijk voorbereiden op de toekomst. Daarom bieden wij de leerlingen van alle leerwegen het programma Dienstverlening en Producten aan. Dit programma is breed, praktisch en heeft een oriënterend karakter. Ze maken kennis met diverse beroepsrichtingen. Ze gaan snuffelen, oriënteren en kennismaken ter voorbereiding op keuzes in de bovenbouw en het voor het mbo-onderwijs. 

Binnen Dienstverlening en Producten vormt Loopbaanoriëntatie en –begeleiding (LOB) een vast onderdeel. Wie ben ik, wat kan ik, wat wil ik? Door deze begeleiding kunnen leerlingen betere keuzes maken voor het vervolgonderwijs op het mbo. De verwachting is tevens dat dit zal zorgen voor een afname van vroegtijdig schoolverlaten.

 

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

De speerpunten van de school voor 2017-2021 zijn:

  1. Eigenaarschap bij leerlingen over hun leerproces, zelfregie van leerlingen en hen vormen tot goede burgers;
  2. Het bieden van maatwerk, brede vorming en een ruime blik op de wereld aan leerlingen;
  3. Opbrengst- en handelingsgericht werken;
  4. Het verder versterken van digitale didactiek en ICT in het onderwijs;
  5. Het aanpassen van de onderwijs- en lesorganisatie t.b.v. maatwerk voor leerlingen;
  6. Het versterken van het functioneren als één school t.b.v. maatwerk voor leerlingen;
  7. Eén schoolbrede benadering voor optimalisering van bedrijfsvoering, digitale ondersteuning en financiën;
  8. Het stimuleren van eigenaarschap en eigen verantwoordelijkheid bij medewerkers;
  9. Een school van waarde voor Salland: verdere versterking van externe oriëntatie van de school.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Iedere leerling krijgt optimale persoonlijke ondersteuning om de opleiding succesvol af te ronden. Dat is een van de redenen waarom we in domeinen werken. Zo blijft de afstand klein tussen de leerling en docenten, mentoren, specialistische begeleiders en onderwijsassistenten.

Toch kan het zijn dat er behoefte is aan meer ondersteuning. Bijvoorbeeld omdat een andere benadering beter bij een persoon werkt of dat iemand meer ruimte of tijd nodig heeft. Of omdat er intensievere begeleiding nodig is. We maken dan een individueel plan met alle betrokkenen zodat de leerling verder kan.

Soms komt het voor dat we de hulpvraag niet binnen het domein kunnen oplossen. In dat geval komt het coachpunt in beeld. Leerlingen kunnen hier pas terecht na een zorgvuldige procedure. Het coachpunt helpt de leerling vaardigheden zo te ontwikkelen dat hij of zij weer zo snel mogelijk met de eigen klas mee kan draaien. Het liefst houden we iedereen namelijk binnen het domein.

Voor meer informatie over de verschillende soorten van leerlingbegeleiding verwijzen wij u naar onze website: www.carmelcollegesalland.nl    

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven