Chr. College Groevenbeek

Korenlaan 1 3881 DA Putten

Schoolfoto van Chr. College Groevenbeek

In het kort

Toelichting van de school

Groevenbeek is een brede school met alle leerroutes van vmbo basis met leerwegondersteuning tot en met tweetalig vwo verdeeld over twee locaties (Ermelo en Putten). We dagen alle leerlingen uit om goed te presteren en om hun talenten te ontwikkelen. We gebruiken moderne leermiddelen en zijn gericht op de praktijk. Alle leerlingen krijgen persoonlijke aandacht. Wie extra ondersteuning nodig heeft krijgt die ook. Groevenbeek is een open christelijke school. De bijbel is inspiratiebron voor ons werk en voor de manier waarop we met elkaar omgaan. We vinden het belangrijk dat medewerkers en leerlingen zich respectvol, rechtvaardig en verantwoordelijk gedragen.

Onze slogan is: Leren doen we samen! Dat wil zeggen dat leerlingen, ouders en medewerkers samen verantwoordelijk zijn voor een veilige leefomgeving, een stimulerend werkklimaat, goede leerresultaten en een brede algemene vorming.

Kenmerken van de school

 • Christelijk
 • Veelzijdig, vriendelijk &
 • vertrouwen
 • Kleinschalig en aandacht
 • Vakcollege en TLPlus

Welke niveaus kan je volgen op deze school?

Onderbouw

 • vmbo-b
 • vmbo-b / vmbo-k
 • vmbo-k
 • vmbo-(g)t

Bron

Bovenbouw

 • vmbo-b
 • vmbo-k
 • vmbo-(g)t

Bron

Bezoek deze school

We hebben nog niet doorgekregen wanneer je de school kan bezoeken.
Kijk op de website van de school voor meer informatie.

Hoeveel leerlingen zitten op deze school?

Toelichting van de school

We streven er naar om gemiddeld niet meer dan 25 leerlingen in een klas te plaatsen.

We kiezen er bewust voor om de groepen in de beroepsgerichte afdelingen van het vmbo kleiner te houden. In de praktijk blijkt dat we op deze manier in alle afdelingen kwalitatief goed onderwijs kunnen bieden.

In schooljaar 2021-2022 heeft de afdeling vmbo Putten 478 leerlingen.

Weergave aantal leerlingen

Leerlingen
474

Bron

Waar wonen de leerlingen van deze school?

Terug naar boven