SG Nelson Mandela

Hoornselaan 10 1442 AX Purmerend

  • Schoolfoto van SG Nelson Mandela
  • Schoolfoto van SG Nelson Mandela
  • Schoolfoto van SG Nelson Mandela

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school


De school mag trots zijn met het behaalde resultaat van het onderzoek. Op bijna alle benchmarks scoren we bovengemiddeld. We blijven streven naar de hoogste score op alle deelgebieden. Het onderzoek Kwaliteitsscholen heeft uitgewezen dat we onder de benchmark scoren waar het de actualiteit in de lessen betreft en daar waar het het leerlingen betrekken in de les betreft. Ook op dit punt streven we naar een verbetering

Met betrekking tot het gebruik van devices scoren wij hoog, dit is op een juiste wijze geïmplementeerd.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig genoeg voelen en zichzelf kunnen zijn. Lees hier hoe wordt gezorgd voor veiligheid binnen de school. De school toont het veiligheidsplan, het anti-pestprogramma, de anti-pestcoördinator en/of de vertrouwenspersoon.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Een score van 6,9 zijn we niet geheel tevreden mee. We gaan met verbeterpunten aan de slag. 

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
6,9
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven