SG Nelson Mandela

Hoornselaan 10 1442 AX Purmerend

  • Schoolfoto van SG Nelson Mandela
  • Schoolfoto van SG Nelson Mandela
  • Schoolfoto van SG Nelson Mandela

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

In het schoolplan beschrijft de school de onderwijsplannen voor een periode van vier jaar. Je leest er bijvoorbeeld welke manier van lesgeven de school kiest en hoe de kwaliteit van het onderwijs bewaakt en verbeterd wordt. In het document staat ook meer informatie over het personeel op de school.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In het schoolondersteuningsprofiel wordt de basisondersteuning beschreven die de school zelf in en om de groepen biedt aan alle leerlingen. Daaronder vallen bij Nelson Mandela maatregelen zoals docenten-, mentor- en decanenhulp, remediale hulp en de begeleiding door andere deskundigen. Soms heeft de school aantoonbaar voldoende gedaan om de leerling te ondersteunen en blijkt dit toch onvoldoende te zijn. Dan kan een leerling in aanmerking komen voor nog meer lichte of extra ondersteuning, die door school binnen haar netwerk wordt georganiseerd.

SG Nelson Mandela is een netwerkschool en onderdeel van het Samenwerkingsverband SWV-VO-Waterland, dat gericht is op passend onderwijs voor elk kind thuis nabij.  

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven