SG W.J. Bladergroen

Flevostraat 257 1442 PX Purmerend

Schoolfoto van SG W.J. Bladergroen

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

Hieronder vindt u de resultaten van de tevredenheidsmeting gehouden bij de leerlingen vmbo-onderbouw.

De afdeling vmbo met extra ondersteuning/lwoo bestaat uit 120 leerlingen.

De resultaten zijn verdeeld over verschillende niveau's (vmbo-b-k-(g)t), maar in de klas zitten de leerlingen wel bij elkaar. U kunt dus ook naar het gemiddelde kijken van de resultaten.

De school bestaat uit 399 leerlingen (teldatum 1 okt 2019), verdeeld over 3 afdelingen.

De resultaten van de tevredenheidsmeting gehouden bij de leerlingen van het praktijkonderwijs vindt u op een ander tabblad in Vensters.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Tevredenheid leerlingen praktijkonderwijs

Toelichting van de school

In de bijlage de schoolrapportage van 2017-2018: Tevredenheid Leerlingen, incl. sociale veiligheid. Deze is afgenomen in het 3e leerjaar, dit omdat we meer inzicht wilden hebben in de beleefwereld van de 3e klassers.

Schooljaar 2019-2020 zijn bij alle leerlingen de vragenlijst afgenomen t.a.v. de sociale veiligheid, zie tabblad Schoolklimaat en Veiligheid.

Weergave Tevredenheid leerlingen ProZo!

Tevredenheid
8,0
vergelijkbare scholen
7,5

Bron

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Het cijfer voor praktijkonderwijs is op basis van een vragenlijst specifiek voor praktijkonderwijsleerlingen .

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Het cijfer voor praktijkonderwijs is op basis van een vragenlijst specifiek voor praktijkonderwijsleerlingen.

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Leraren en veiligheid

Bron

Leraren en veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Leraren en veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In het digitale PSG Veiligheidsplan wordt de veiligheid in en om school integraal benaderd voor leerlingen en medewerkers. Dit betekent dat er aandacht is voor een veilig schoolklimaat, fysieke veiligheid en arbeidsvoorwaardenbeleid. Het beleid is uitgewerkt in protocollen, zodat elke medewerker weet op welke wijze veiligheid wordt gerealiseerd en geborgd. Zo zijn er protocollen voor het voorkomen van pesten, het handelen bij calamiteiten e.d.

We presenteren 2 onderzoeksresultaten m.b.t. schoolklimaat en veiligheid:

-de resultaten van de leerlingen vmbo-onderbouw (vmbo met extra ondersteuning/lwoo) - (Kwaliteitsscholen)

-de resultaten van de leerlingen van het praktijkonderwijs (PROZO)

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Van de ouders van de afdeling vmbo met extra ondersteuning/lwoo hebben 30 ouders de enquête ingevuld. De ouders die de enquête wel hebben ingevuld zijn tevreden over onze school, een goed resultaat dus!
Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,8
Vergelijkbare scholen
7,8

Bron

Tevredenheid ouders praktijkonderwijs

Toelichting van de school

De tevredenheidsmeting ouders is afgenomen bij ouders van leerjaar 1 t/m de bovenbouw, de ouders van de Entree opleiding hebben niet meegedaan aan dit onderzoek.

Van de 181 leerlingen hebben 79 ouders de enquête ingevuld = 43 %

In de tweede bijlage een overzicht van 2013 t/m 2018 enquête ouders.

Weergave Tevredenheid Ouders ProZo!

Tevredenheid
7,3
Vergelijkbare scholen
7,7

Terug naar boven