SG W.J. Bladergroen

Flevostraat 257 1442 PX Purmerend

Schoolfoto van SG W.J. Bladergroen

Schooladvies en plaatsing

Toelichting van de school

Op SG W.J. Bladergroen worden leerlingen toegelaten met een zogeheten indicatie.

Het kan gaan om een aanwijzing voor Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO); in dat geval kan een leerling geplaatst worden op de deelschool VMBO onderbouw. Ook de leerlingen die niet direct in aanmerking komen voor het LWOO, maar die wel gebaat zijn bij de setting op W.J. Bladergroen, kunnen d.m.v. een arrangementaanvraag bij het Samenwerkingsverband Waterland (SWV) in aanmerking komen voor plaatsing op onze school.

Het kan ook zijn dat een leerling een advies heeft voor Praktijkonderwijs. In dat geval kan hij of zij geplaatst worden op het Praktijkonderwijs indien de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor Praktijkonderwijs is afgegeven door het VO-loket van het SWV. Een TLV voor het Praktijkonderwijs komt tot stand door het afnemen van een test in combinatie met een advies van de basisschool.

Het praktijkonderwijs 

Een aanwijzing voor LWOO en de TLV voor het Praktijkonderwijs loopt via het SWV. Vanaf de invoering van Passend Onderwijs (schooljaar 2014- 2015) worden er tevens door het SWV-onderwijsarrangementen toegekend aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

De Internationale Schakelklas (ISK):

Gedurende het hele jaar kunnen kinderen van 12 tot 18 jaar worden aangemeld voor de Internationale schakelklas. Bij ons op school zitten kinderen die uit de hele wereld komen en niet of nauwelijks Nederlands spreken. 

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave Schooladvies en plaatsing

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

Rendementsoverzicht hieronder is van het VMBO

De VMBO afdeling op onze school valt lastig te vergelijken met andere VMBO scholen in Nederland, de reden is dat op onze school alleen leerlingen worden toegelaten met een zogeheten indicatie. Het kan gaan om een aanwijzing voor LWOO of middels een arrangementsaanvraag bij het Samenwerkingsverband Waterland. Door deze indicatie is het soms beter voor sommige leerlingen om iets langer over de onderbouw te doen. De meeste leerlingen stromen door naar het Gerrit Rietveld ( PSG) of een andere school binnen het Samenwerkingsverband.

VMBO-bovenbouw op WJB: voor een specifieke groep leerlingen van onze school die in aanmerking komt voor verlengde zorg is er de mogelijkheid om binnen WJB een basis- of kaderdiploma te halen

De doorstroom binnen het Praktijkonderwijs wordt niet op die manier getoond. Via de Prozo gegevens wordt zichtbaar waar onze leerlingen naar uitstromen.

Al enkele jaren hebben we tussen de 98%-100 % geslaagden voor het Praktijkschooldiploma en voor de Entree opleiding, een zeer goed resultaat!! Na het behalen van het Entree diploma stroomt gemiddeld 20 procent uit naar werk en de overige leerlingen stromen door naar een vervolgopleiding.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw?

Bron

Slaagpercentage

Toelichting van de school

100 % geslaagde leerlingen voor het Praktijkschooldiploma en de Entree opleiding. een prachtig resultaat!

ter info: zie prozo: doorstroom praktijkschoolleerlingen

100 % geslaagde leerlingen voor het VMBO - profiel Dienstverlening en Producten, ook een geweldig resultaat!

Hoeveel leerlingen zijn geslaagd?

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd?
Weergave Slagingspercentage in de afgelopen jaren

Bron

Examencijfers

Toelichting van de school

Praktijkonderwijs:

Schooljaar 19-20 is een zeer succesvol schooljaar geweest t.a.v. het behalen van het praktijkschooldiploma en van het Entree diploma.

Alle leerlingen die opgingen voor het Praktijkschooldiploma zijn geslaagd, een score dus van 100% !

Met het ORGB is er dit jaar wederom samengewerkt in het kader van de Entree opleiding, leerlingen kunnen zo in hun vertrouwde omgeving een niveau 1 diploma MBO halen. Dit schooljaar is afgesloten met een slagingspercentage van 100% !

VMBO:

Dit schooljaar was het eerste jaar dat een klas opging voor het diploma VMBO - profiel Dienstverlening en Producten.

Alle leerlingen zijn geslaagd, een score dus van 100 % !

We zijn dus zeer trots op al deze resultaten!

Let op: vanwege het coronavirus zijn er in schooljaar 2019-2020 geen centrale examens afgenomen. De examencijfers van dit schooljaar ontbreken daarom in de trendgrafiek.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave Examencijfers

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2020-2021?

Bron

Doorstroom naar het vervolgonderwijs

Toelichting van de school

Voor de praktijkschool:

Zie Prozo gegevens.

Wat doen de leerlingen die in 2020-2021 examen deden direct na het examen?
Weergave Vervolgonderwijs direct na het examen van 2020-2021

Bron

Diploma's en certificaten praktijkonderwijs

Leerlingen in het praktijkonderwijs kunnen diploma's en branchecertificaten behalen. Hier zie je hoeveel procent van de leerlingen deze school met diploma's en/of certificaten verlaat.

Zijn er leerlingen die de school verlaten met een diploma en/of certificaat?
Weergave Diploma's en certificaten

Bron

Na het praktijkonderwijs

Hier zie je wat de leerlingen van deze school na het praktijkonderwijs doen. Welke keuzes maken ze en wat doen ze één en twee jaar na het verlaten van de school?

Wat doen de leerlingen na het praktijkonderwijs?
Weergave Uitstroom, na het praktijkonderwijs

Bron

Wat doen de leerlingen die in 2018-2019 de school verlieten, één en twee jaar na het praktijkonderwijs?
Weergave Uitstroom, één en twee jaar na het praktijkonderwijs

Bron

Wat zegt de inspectie over de school?

Alle scholen worden gecontroleerd door de Inspectie van het Onderwijs. Het doel van deze controle is om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van onderwijs goed is, goed blijft, of verbetert. In het rapport lees je wat de inspectie bij de laatste controle heeft gezien.

Terug naar boven