SG W.J. Bladergroen

Flevostraat 257 1442 PX Purmerend

Schoolfoto van SG W.J. Bladergroen

Profielkeuze

Toelichting van de school

Uitgebreide omschrijving van de profiel en sectorkeuzes van onze afdelingen vmbo en praktijkschool: zie ons jaarboekje
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Goedgekeurde schoolplan 2019-2023.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Op SG W.J. Bladergroen worden leerlingen toegelaten met een zogeheten indicatie. Het kan gaan om een aanwijzing voor Leerwegondersteunend onderwijs (LWOO); in dat geval kan een leerling geplaatst worden op de deelschool VMBO onderbouw. Ook de leerlingen die niet direct in aanmerking komen voor het LWOO, maar die wel gebaat zijn bij de setting op W.J. Bladergroen, kunnen d.m.v. een arrangementaanvraag bij het Samenwerkingsverband Waterland (SWV) in aanmerking komen voor plaatsing op onze school.

Het kan ook zijn dat een leerling een advies heeft voor Praktijkonderwijs. In dat geval kan hij of zij geplaatst worden op het Praktijkonderwijs indien de toelaatbaarheidsverklaring (TLV) voor Praktijkonderwijs is afgegeven door het VO-loket van het SWV. Een TLV voor het Praktijkonderwijs komt tot stand door het afnemen van een test in combinatie met een advies van de basisschool.

Een aanwijzing voor LWOO en de TLV voor het Praktijkonderwijs loopt via het SWV. Vanaf de invoering van Passend Onderwijs (schooljaar 2014- 2015) worden er tevens door het SWV-onderwijsarrangementen toegekend aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben.

We werken met kleinere klassen, en indien nodig kunnen we specialisten inschakelen (intern of via het SWV) voor advies en ondersteuning. Alle nieuwe leerlingen worden in de eerste weken van het nieuwe schooljaar besproken door de zorgcoördinator en de mentoren van de eerste klas. Bij het praktijkonderwijs en VMBO vinden aan het begin van het nieuwe schooljaar individuele gesprekken met ouders en leerlingen plaats. De bespreking geschiedt op basis van het dossier van de leerling.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven