Jan van Egmond Lyceum

Hoornselaan 10 1442 AX Purmerend

  • Schoolfoto van Jan van Egmond Lyceum
  • Schoolfoto van Jan van Egmond Lyceum
  • Schoolfoto van Jan van Egmond Lyceum
  • Schoolfoto van Jan van Egmond Lyceum
  • Schoolfoto van Jan van Egmond Lyceum

Tevredenheid leerlingen Toelichting

Toelichting van de school

In januari 2020 is er via LAKS (Landelijk Aktie Komitee Scholieren) een leerlingenenquête afgenomen bij alle leerlingen van het Jan van Egmond Lyceum. Van de eerste tot en met de zesde klassen, havo en vwo.
De enquête is hieronder gepubliceerd. 

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2019-2020? Toelichting

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren? Toelichting
Weergave

Sfeer en veiligheid toelichting

Sfeer Toelichting

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave

Bron

Veiligheid Toelichting

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave

Bron

Veiligheid op deze school Toelichting

Toelichting van de school

In het digitale Veiligheidsplan wordt de veiligheid in en om school integraal benaderd voor leerlingen en medewerkers. Dit betekent dat er aandacht is voor een veilig schoolklimaat, fysieke veiligheid en arbeidsvoorwaardenbeleid. Het beleid is uitgewerkt in protocollen, zodat elke medewerker weet op welke wijze veiligheid wordt gerealiseerd en geborgd. Zo zijn er protocollen voor het voorkomen van pesten, het handelen bij calamiteiten e.d.
Het digitale systeem wordt nader uitgewerkt, zodat elke leerling, ouder en medewerker direct toegang heeft tot de uitvoeringsinstructies.   

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders toelichting

Toelichting van de school

In het voorjaar van 2019 is door de school bij de ouders/verzorgers van de derdejaars leerlingen een digitaal tevredenheidsonderzoek uitgezet via KwaliteitScholen. De respons was 32%. 

De ouders zijn tevreden, het Jan van Egmond Lyceum krijgt een 7.

Weergave

Tevredenheid
6,9
Vergelijkbare scholen
8,0

Bron

Terug naar boven