Jan van Egmond Lyceum

Hoornselaan 10 1442 AX Purmerend

  • Schoolfoto van Jan van Egmond Lyceum
  • Schoolfoto van Jan van Egmond Lyceum
  • Schoolfoto van Jan van Egmond Lyceum
  • Schoolfoto van Jan van Egmond Lyceum
  • Schoolfoto van Jan van Egmond Lyceum

Tevredenheid leerlingen

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Hier zie je hoe leerlingen deze school ervaren en hoe tevreden ze zijn over bijvoorbeeld de faciliteiten, de docenten en de begeleiding.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2022-2023?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

In het digitale PSG Veiligheidsplan wordt de veiligheid in en om school integraal benaderd voor leerlingen en medewerkers. Dit betekent dat er aandacht is voor een veilig schoolklimaat, fysieke veiligheid en arbeidsvoorwaardenbeleid. Het beleid is uitgewerkt in protocollen, zodat elke medewerker weet op welke wijze veiligheid wordt gerealiseerd en geborgd. Zo zijn er protocollen voor het voorkomen van pesten, het handelen bij calamiteiten e.d.
Het digitale systeem wordt nader uitgewerkt, zodat elke leerling, ouder en medewerker direct toegang heeft tot de uitvoeringsinstructies.   

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

Het aantal respondenten bedraagt 491. De uitkomsten van de enquête zijn als voldoende betrouwbaar te beschouwen.

De respons van ouders op de enquête is goed verdeeld over havo en vwo. De totaalscore is 7,3 en ten opzichte van schooljaar 2020-2021 iets gezakt.

Een belangrijk verbeterpunt voor dit schooljaar is het verbeteren van de communicatie en de bereikbaarheid van de school voor de ouders. Daarnaast zijn we gestart met het ontwikkelen van onderwijs gericht op samenwerken en burgerschapsvorming en wordt er gewerkt aan een leerlijn waarbij leerlingen werken aan oplossingen voor echte problemen, waarbij ze gebruik maken van de kennis en kunde die ze bij de verschillende vakken leren.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
7,5
Vergelijkbare scholen
7,8

Terug naar boven