Jan van Egmond Lyceum

Hoornselaan 10 1442 AX Purmerend

  • Schoolfoto van Jan van Egmond Lyceum
  • Schoolfoto van Jan van Egmond Lyceum
  • Schoolfoto van Jan van Egmond Lyceum
  • Schoolfoto van Jan van Egmond Lyceum
  • Schoolfoto van Jan van Egmond Lyceum

Schooladvies en plaatsing toelichting

Hier zie je per onderwijssoort of leerlingen in het derde leerjaar boven, op of onder hun basisschooladvies zitten. Alleen de leerlingen die in leerjaar 1, 2 en 3 op dezelfde school zitten, worden hierin meegenomen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Hoeveel leerlingen zitten in leerjaar drie boven, op of onder het basisschooladvies?
Weergave

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over naar het volgende leerjaar?

Toelichting van de school

In het schooljaar 2019-2020 heeft de school optimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheid op de resultaatsverbeteringstoetsen.

Wij kunnen concluderen dat de doorstroomresultaten dit jaar beter waren dan de voorgaande jaren.

Hoeveel leerlingen gaan over in de onderbouw? Toelichting

Bron

Hoeveel leerlingen gaan over in de bovenbouw? Toelichting
Weergave

Bron

Slaagpercentage Toelichting

Toelichting van de school

Zie bijlage bij overgaan en zittenblijven.
Hoeveel leerlingen zijn geslaagd? Toelichting

Bron

Hoeveel leerlingen zijn de afgelopen jaren geslaagd? Toelichting
Weergave

Bron

Examencijfers toelichting

Hier zie je het gemiddelde examencijfer van de leerlingen die hebben deelgenomen aan het centraal examen. Voor vmbo-scholen zie je het gemiddelde van twee examens: het centraal examen en het centraal schriftelijk en praktisch examen. De school kan je vertellen wat ze van de resultaten vindt.

Wat is het gemiddelde examencijfer in de afgelopen jaren?
Weergave

Bron

Wat is het gemiddelde examencijfer in 2018-2019?

Bron

Wat zegt de inspectie over de school? Toelichting

Toelichting van de school

Het laatste, door de inspectie gepubliceerde onderzoek is van oktober 2019. De rapportages getuigen van een positief schoolklimaat en sterke verbetering en verankering van de resultaten en de kwaliteitszorg. Op school heerst een positief schoolklimaat en de school heeft haar systeem voor het bepalen van de ondersteuningsbehoefte van de leerlingen de laatste jaren behoorlijk versterkt. De ontwikkeling van de leerling wordt hierdoor nauwgezet gevolgd. Belangrijkste aandachtspunt is het didactisch handelen van de leraren (rekening houden met verschillen, reflecteren en doelgericht en zelf verantwoordelijk leren). De inspectie heeft geconcludeerd dat de kwaliteit van het onderwijs op het Jan van Egmond Lyceum op de onderzochte onderdelen grotendeels op orde is. Uit het onderzoek is gebleken dat de school op die gebieden nauwelijks tekortkomingen kent. Om die reden wordt het reeds aan de school toegekende basisarrangement gehandhaafd. 

Terug naar boven