Jan van Egmond Lyceum

Hoornselaan 10 1442 AX Purmerend

  • Schoolfoto van Jan van Egmond Lyceum
  • Schoolfoto van Jan van Egmond Lyceum
  • Schoolfoto van Jan van Egmond Lyceum
  • Schoolfoto van Jan van Egmond Lyceum
  • Schoolfoto van Jan van Egmond Lyceum

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Momenteel word het schoolplan herschreven, versie 2020-2024 volgt.

Het schoolplan wordt elke vier jaar vernieuwd. Uitgaande van de visie van de Purmerendse ScholenGroep worden in overleg met de vier deelteams (gymnasium, onderbouw havo, onderbouw vwo, bovenbouw havo, bovenbouw vwo) de doelstellingen voor het Jan van Egmond Lyceum voor de komende 4 jaar geformuleerd.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het Jan van Egmond Lyceum heeft op basis van de audit (Onderwijszorgaanbod IVO december 2011) een schoolondersteuningsprofiel opgesteld in september 2012 (update 2018) i.v.m. invoering passend onderwijs VO op het JEL. 

Het Jan van Egmond Lyceum is een netwerkschool met expertisekenmerken die passen bij een begeleidingsschool. De school stelt zich ten doel de kwaliteit van het ondersteuningsprofiel zodanig te verstevigen dat voor meer leerlingen in de reguliere lessen en klassen passend onderwijs kan worden geboden en uitval van leerlingen wordt beperkt. Daarnaast zet de school een Special Class (klas 1) en en een Traject Klas (klas 2 t/m 6)  in (2e lijns-voorziening) ten behoeve van leerlingen die in de reguliere klassen dreigen uit te vallen. Elke leerling heeft een uitgebreid individueel plan van aanpak gericht op vaardigheden, persoonlijke ontwikkeling en studiedoelen. 

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven