Scholengemeenschap Gerrit Rietveld

Spinnekop 1 1444 GN Purmerend

Schoolfoto van Scholengemeenschap Gerrit Rietveld

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het schoolplan wordt elke vier jaar vernieuwd. Uitgaande van de visie van de Purmerendse ScholenGroep worden in overleg met de kernteams (onderbouw, bovenbouw techniek, zorg en welzijn, economie) de doelstellingen voor de komende 4 jaar geformuleerd. De school volgt daarbij de beleidsdoelstellingen die in het strategisch beleidsplan van de PSG geformuleerd zijn. Dat in combinatie met de voornemens van de school vormen het schoolplan 2021-2025.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

In het schoolondersteuningsprofiel  wordt de basisondersteuning beschreven die de school zelf biedt aan alle leerlingen. Daaronder vallen bij Gerrit Rietveld activiteiten zoals docenten- en mentorhulp, remediale hulp en de begeleiding door andere deskundigen, zoals schoolmaatschappelijk werk. Soms heeft de school aantoonbaar voldoende gedaan om de leerling te ondersteunen, maar blijkt dit onvoldoende te zijn. Dan kan een leerling in aanmerking komen voor lichte of extra ondersteuning. De trajectklas is bedoeld voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Het kan gaan om begeleiding op sociaal-emotioneel en op gedragsmatig gebied, maar ook om begeleiding bij het aanleren van planning en studievaardigheden. De begeleiding kan worden ingezet wanneer dat in het zorgteam is besloten. Doelstelling is om leerlingen met een diploma van school te laten gaan dat past bij hun onderwijs/leerprofiel. 

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven