Da Vinci College

J. Naberstraat 218 1442 BG Purmerend

Schoolfoto van Da Vinci College

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

In het schoolplan beschrijft de school de onderwijsplannen voor een periode van vier jaar. Je leest er bijvoorbeeld welke manier van lesgeven de school kiest en hoe de kwaliteit van het onderwijs bewaakt en verbeterd wordt. In het document staat ook meer informatie over het personeel op de school.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het Da Vinci College heeft als uitgangspunt dat onderwijszorg geïntegreerd is in het onderwijs. De mentor is een centraal figuur in de begeleiding van de leerling en is de belangrijkste contactpersoon tussen de school, de leerling en de ouders. De begeleiding richt zich op de persoonlijke begeleiding van de individuele leerling en de klassikale begeleiding van de leerlingen van zijn/haar mentorklas. Wanneer resultaten achterblijven of gedrag daar aanleiding toe geeft, wordt de leerling besproken met de teamleider. Indien nodig wordt een leerling doorverwezen naar het zorgteam. 

Het signaleren, stappen ondernemen en doorverwijzen is een taak van mentoren en docenten. Daar waar de vraag van de leerling de deskundigheid van de docent te boven gaat, kan een beroep worden gedaan op interne specialisten van het zorgteam. Het zorgteam bestaat uit de zorgcoördinator, de schoolmaatschappelijk werker en de RT-adviseur. De mentor bespreekt samen met de zorgcoördinator welke extra zorg de school kan inzetten. Te denken valt aan begeleiding door schoolmaatschappelijk werk, het volgen van sociale vaardigheidstraining of faalangstreductietraining, remediale begeleiding of ondersteuning bij studievaardigheden.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven