Clusius College Purmerend

Aletta Jacobslaan 1 1442 AG Purmerend

  • Schoolplein en entree
  • Kantine
  • voedingslokaal

Profielkeuze

Toelichting van de school

Er is een brede uitstroom. Na het behalen van hun diploma stromen leerlingen uit naar de volgende sectoren in het MBO: Zorg en Welzijn, Landbouw, Economie en Techniek.
Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het schoolplan betreft de periode 2020-2023.  Het beschrijft het beleid van het Clusius College centraal.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Het Clusius College Purmerend kent een prima zorgstructuur.

De gehele opvoeding is er onder andere op gericht om jonge mensen hun mogelijkheden en hun idealen te leren ontdekken, opdat zij een goede keuze kunnen maken voor hun levens- en beroepsinvulling. De school voorziet in een prima leerlingenzorg, zowel waar het gaat om het leren, als om de sociaal- emotionele ontwikkeling van onze leerlingen.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven