ISW Irenestraat

Irenestraat 35 2685 CA Poeldijk

  • Schoolfoto van ISW Irenestraat
  • Schoolfoto van ISW Irenestraat
  • Schoolfoto van ISW Irenestraat
  • Schoolfoto van ISW Irenestraat
  • Schoolfoto van ISW Irenestraat

Tevredenheid leerlingen

Toelichting van de school

ISW werkt systematisch aan het verbeteren van de kwaliteit. Vast onderdeel in de kwaliteitscyclus is het meten van de tevredenheid van leerlingen, ouders en medewerkers. Dit meten gebeurt in een cyclus van vier jaar. Daarnaast wordt elk jaar onder ouders en leerlingen van leerjaar 1 en 3 een beknopte vragenlijst afgenomen die gepubliceerd wordt in Vensters. In april 2022 is het tevredenheidsonderzoek onder de leerlingen van leerjaar 1 en 3 afgenomen.

De aandachtspunten uit dit onderzoek worden door de school planmatig opgepakt.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2021-2022?

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren?
Weergave Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Sfeer en veiligheid

Sfeer

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave Sfeer in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave Veiligheid in de afgelopen jaren

Bron

Veiligheid op deze school

Toelichting van de school

De school werkt met een veiligheidsplan dat jaarlijks wordt geëvalueerd en geactualiseerd.

Binnen de school is één lid van het management aangesteld als veiligheidscoördinator.

Elke school (locatie)  heeft een contactpersoon. Daarnaast heeft de school een externe vertrouwenspersoon (contactgegevens zijn via de locatie te verkrijgen).

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders

Toelichting van de school

ISW werkt systematisch aan het verbeteren van de kwaliteit. Vast onderdeel in de kwaliteitscyclus is het meten van de tevredenheid van leerlingen, ouders en medewerkers. Dit meten gebeurt in een cyclus van vier jaar. Daarnaast wordt elk jaar onder ouders en leerlingen van leerjaar 1 en 3 een beknopte vragenlijst afgenomen die gepubliceerd wordt in Vensters. In april 2022 is het tevredenheidsonderzoek onder de ouders van leerjaar 1 en 3 afgenomen. 

De aandachtspunten uit dit onderzoek worden door de school planmatig opgepakt.

Weergave Tevredenheid ouders

Tevredenheid
8,6
Vergelijkbare scholen
7,9

Terug naar boven