CSG De Lage Waard

Burgemeester Keijzerweg 5 3351 JA Papendrecht

  • Schoolfoto van CSG De Lage Waard
  • Met Bouwen, Wonen & Interieur (BWI)
leer je van alles over bouwen, ontwerpen
en inrichten.
  • Met Economie & Ondernemen leer je
voor beroepen in het bedrijfsleven,
winkels en webshops.
  • Met Produceren, Installeren &
Energie (PIE) leer je van alles over
metaal, elektro, productie en energie.
  • Met Zorg & Welzijn leer je voor
beroepen, waarin je met mensen
werkt en voor mensen zorgt.

Tevredenheid leerlingen Toelichting

Scholen kunnen elk jaar onderzoeken of de leerlingen tevreden zijn over de school. De leerlingen krijgen dan een vragenlijst om in te vullen, meestal online. Hier zie je hoe leerlingen deze school ervaren en hoe tevreden ze zijn over bijvoorbeeld de faciliteiten, de docenten en de begeleiding.

Hoe tevreden zijn de leerlingen in 2019-2020? Toelichting

Bron

Tevredenheid leerlingen in de afgelopen jaren

Deze grafiek toont de tevredenheidscijfers van de afgelopen drie jaar. De leerlingen hebben elk jaar vragenlijsten ingevuld en in de grafiek staan de gemiddelde tevredenheidscijfers voor deze school. Als er meerdere onderwijssoorten door de school worden aangeboden, kan je met de knoppen boven de grafiek de resultaten van andere niveaus zien.

Hoe tevreden waren de leerlingen de afgelopen jaren? Toelichting
Weergave

Sfeer en veiligheid toelichting

Sfeer Toelichting

Bron

Sfeer in de afgelopen jaren
Weergave

Bron

Veiligheid Toelichting

Bron

Veiligheid in de afgelopen jaren
Weergave

Bron

Veiligheid op deze school Toelichting

Leerlingen zijn pas in staat om te leren en zichzelf te ontwikkelen als ze zich veilig genoeg voelen en zichzelf kunnen zijn. Lees hier hoe wordt gezorgd voor veiligheid binnen de school. De school toont het veiligheidsplan, het anti-pestprogramma, de anti-pestcoördinator en/of de vertrouwenspersoon.

Veelgestelde vragen

Tevredenheid ouders toelichting

Toelichting van de school

Het onderzoek is in het voorjaar van 2018 uitgevoerd door Kwaliteitsscholen.
Weergave

Tevredenheid
8,0
Vergelijkbare scholen
7,9

Bron

Terug naar boven