CSG De Lage Waard

Burgemeester Keijzerweg 5 3351 JA Papendrecht

  • Schoolfoto van CSG De Lage Waard
  • Met Bouwen, Wonen & Interieur (BWI)
leer je van alles over bouwen, ontwerpen
en inrichten.
  • Met Economie & Ondernemen leer je
voor beroepen in het bedrijfsleven,
winkels en webshops.
  • Met Produceren, Installeren &
Energie (PIE) leer je van alles over
metaal, elektro, productie en energie.
  • Met Zorg & Welzijn leer je voor
beroepen, waarin je met mensen
werkt en voor mensen zorgt.

Profielkeuze toelichting

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave

Bron

Het schoolplan Toelichting

Toelichting van de school

SchoolplanOns schoolplan 2014-2018
In het schoolplan zijn de algemene kaders voor de toekomst weergegeven. In een aantal deelplannen wordt concreter invulling gegeven. In de eerste plaats is er inhoud gegeven aan actualisering van onze identiteit (missie, visie en doelstellingen). Dit heeft geresulteerd in het IdentiteitsBewijs van CSG De Lage Waard. Momenteel wordt gewerkt aan een 3tal taakvelden. Het gaat daarbij om kwaliteitsbeleid (hoe borgen we de kwaliteit die we hebben?), informatie/ict-beleid (hoe is ons onderwijs toekomstbestendig in het digitale tijdperk) en vernieuwd personeelsbeleid (hoe realiseren we een optimale inzet van iedereen voor onze leerlingen in combinatie met veel werkplezier?)

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen Toelichting

Toelichting van de school

Een toelichting is te vinden in de bijlagen.

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven