Dollard College voor Lyc Havo Mavo Vbo Lwoo

H Hindersstraat 5 9665 RA Oude Pekela

Schoolfoto van Dollard College voor Lyc Havo Mavo Vbo Lwoo

Profielkeuze

Een leerling kiest voor de bovenbouw een profiel dat past bij zijn of haar interesses. Een profiel is een combinatie van eindexamenvakken en sluit aan bij een vervolgopleiding of een toekomstige baan. Wat kiezen de leerlingen van deze school?

Welke profielen volgen de examendeelnemers?
Weergave Profielkeuze

Bron

Het schoolplan

Toelichting van de school

Het strategisch beleidsplan geeft de koers aan voor de komende jaren. Het gaat over de ontwikkelingen in de samenleving die we signaleren, hoe we als school daarop reageren, waarin we investeren en wat we daarmee willen bereiken.

Download het schoolplan

Ondersteuning van de leerlingen

Toelichting van de school

Alle kinderen succesvol op school.

Het zorgplan omschrijft de diverse aspecten van de zorgstructuur binnen de school. Zo is bijvoorbeeld informatie te vinden over het mentoraat, de leerlingbesprekingen en het Zorgadviesteam. Het plan bevat een beschrijving van de huidige situatie en de beleidsvoornemens. Er wordt onder andere aangegeven wie welke verantwoordelijkheden heeft ten aanzien van de leerlingenzorg. Op die manier is het voor elke betrokkene helder waar hij of zij informatie kan krijgen en wat de te volgen procedures is. 

Download schoolondersteuningsprofiel

Terug naar boven